• โครงการ "แข่งขันทักษะวิชาชีพช่างเชื่อมโลหะ" ขอเชิญชวน คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และ นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร เข้าร่วมกิจกรรม "แข่งขันทักษะวิชาชีพช่างเชื่อมโลหะ"  กำหนดจัดกิจกรรมวันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฎาคม 2560 ณ วิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร ตั้งแต่เวลา 13.30 - 17.30 น.ชมรมวิชาชีพช่างเชื่อมโลหะ
    ส่ง 25 ก.ค. 2560 01:39 โดย Phichayaphat Nunthip
  • ตัวแทนทำหน้าที่หน้าเสาธง ภาคเรียนที่ 1/2560 ตัวแทนทำหน้าที่หน้าเสาธง ภาคเรียนที่ 1/2560 วันจันทร์                คณะกรรมการองค์การวิชาชีพฯวันอังคาร                ชมรมวิชาชีพการบัญชี    วันพุธ                    ชมรมวิชาชีพคอมพิวเตอร์ธุรกิจ    วันพฤหัสบดี            ชมรมวิชาชีพช่างเชื่อมโลหะ    วันศุกร์                  ชมรมวิชาชีพช่างอิเล็กทรอนิกส์
    ส่ง 7 พ.ค. 2560 23:31 โดย LUANGPRATAN LPT
  • กำหนดการเปิดภาคเรียน 1/2560 กำหนดการเปิดภาคเรียนที่ 1/2560 วันจ้ันทร์ที่ 15 พฤษภาคม 2560 
    ส่ง 7 พ.ค. 2560 23:30 โดย LUANGPRATAN LPT
แสดงบทความ 1 - 3 จาก 3 รายการ ดูเพิ่มเติม »