Hoofdpagina

 

 Werken en Leren Antwerpen vzw is een organisatie van meer dan 300 deeltijds werkende jongeren die onder leiding van een vaste staf van 40 enthousiaste medewerkers begeleid worden naar het 

 normale arbeidscircuit. Werken en Leren Antwerpen vzw werkt op projectmatige basis aan de inrichting van tewerkstellingsinitiatieven onder vorm van voortrajecten, brugprojecten en projecten voor

 trajectbegeleiding. De projecten worden gefinancierd vanuit de eigen werking door auto-financiering, vanuit Stad Antwerpen, en vanuit het Europees Sociaal Fonds door co-financiering.

                               Werken en Leren Antwerpen vzw werkt vanuit een gemeenschappelijke bedrijfsmissie:
                               WeLA vzw ondersteunt netoverschrijdend scholen uit de Antwerpse regio bij het realiseren van een zinvol voltijds engagement van het type Werkend Leren voor jongeren van 15-24 jaar.
                               WeLA werkt aan de stabiele integratie van de jongere via de koppeling van beroepsopleiding, trajectbegeleiding en werk of werkervaring. WeLA werkt met en voor jongeren aan het uitwisselen van
                               respect en vertrouwen. Daarbij houden we rekening met de eigenheid van ieder gestoeld op hun diversiteit.
                               WeLA zorgt voor synergie tussen Centra voor Deeltijds Onderwijs, Volwassenenonderwijs en andere partnerscholen met een verhoogde kans op leersucces en heldere opleidingstrajecten die echte
                               stappen zijn naar werk en verdere certificering.
 
Binnen onze voortrajectwerking kunnen jongeren terecht die nog over onvoldoende kennis van de Nederlandse taal beschikken. Je leert hier niet enkel Nederlands maar er is ook ruimte voor maatschappelijke oriëntatie en het versterken van je algemene attitudes (op tijd komen, nakomen van afspraken,...). Wanneer een voldoende taalniveau behaald is, kan de jongere doorstromen naar de volgende stap in het traject, wat voor het merendeel van de deelnemers een brugproject is. De jongere kan maximaal 300u deelnemen aan een voortraject en ontvangt een vergoeding van €1/uur.

Verder biedt WeLA vzw ook werkervaringsprojecten aan voor jongeren vanaf 15 jaar, namelijk brugprojecten. Binnen het brugtraject krijgt de jongere extra begeleiding en ondersteuning om ervaring op te doen op technisch vlak, maar voornamelijk om je arbeidsattitudes aan te leren of te versterken. Kortom: de jongere leert er werken. Binnen deze projecten krijg de jongere een opleidingsovereenkomst en moet gemiddeld 20u/week presteren (40u als de jongere een opleiding volgt in een week-week systeem). Hiervoor ontvang de jongere een leervergoeding van 3,40€ per effectief gepresteerd uur. Nadat de jongere een traject van maximaal 800 uur doorlopen heeft, moet hij/zij in staat zijn om over te stappen naar een reguliere job bij een werkgever.

Ook voor 18-25 jarigen heeft WeLA vzw een aanbod onder de vorm van arbeidsbemiddeling. Wanneer de jongere als + 18-jarige deeltijds onderwijs volgt, moet hij/zij meteen aan de slag (aan een aantal andere projecten kan de meerderjarige jongere dan niet meer deelnemen). Binnen dit project word de jongere mee intensief ondersteund in zijn/haar zoektocht naar werk en kan hij/zij ook extra coaching op de werkvloer krijgen wanneer hij/zij aan de slag is.