Ontstaan


De wijzingen in de financiering en organisatie van de zorg en ondersteuning zoals die vanaf 2015 zijn ingevoerd in combinatie met de toenemende krimp door de sterke vergrijzing van de bevolking hebben geleid tot de ontwikkeling van Wedde dat 't lukt.
Initiatiefnemer Hans Berg huisarts te Wedde heeft in samenwerking met de dorpsraad Wedde plannen ontwikkeld met als rode draad de verbinding en samenwerking tussen de formele en informele zorg.

Die verbinding wordt ook benadrukt door de gezamenlijke financiering van Wedde dat 't lukt door de provincie Groningen, de gemeente Bellingwedde, zorgverzekeraar Menzis en leader Oost Groningen.

Het project Wedde dat 't lukt heeft een aantal belangrijke landelijke prijzen gewonnen, zoals de Niek de Jongprijs, een prijs die door de gezamenlijke zorgverzekeraars is ingesteld om zorgprojecten die innovatief zijn te belonen en de zgn. Gouden Pit, een prijs die door de Koninklijke Nederlandsche Heidemaatschappij wordt uitgeloofd aan dat project, welke binnen een jaar in staat is haar idee voor de verbetering van de leefomgeving te realiseren.