Dorpsondersteuner
De dorpsondersteuner Renate Bruin  is de spin in het web, de oren en ogen van het dorp. Zij houdt een inloopuur in de drie dorpshuizen, zodat mensen makkelijk binnen kunnen lopen. Bij haar komen alle hulpvragen binnen. Deze hulpvragen krijgt zij van:

  • dorpsbewoners, die hulp vragen voor zichzelf of zich zorgen maken over iemand
  • huisartsenpraktijk
  • WMO-adviseur van de gemeente Bellingwedde
  • diverse organisaties, zoals bijvoorbeeld de thuiszorg, peuterspeelzaal, de kerk etc.

De dorpsondersteuner gaat naar aanleiding van de hulpvraag op huisbezoek, om een goed beeld te krijgen van de vraag en de thuissituatie. Samen met de cliënt wordt bekeken welke hulp en ondersteuning wordt ingezet: informeel, hulp door vrijwilligers, professioneel of zoals vaak gebeurt, een combinatie van beiden. Een belangrijke taak van de dorpsondersteuner is het monitoren: wordt de aangeboden hulp daadwerkelijk ingezet en wordt deze naar tevredenheid uitgevoerd.

De dorpsondersteuner heeft regelmatig gezamenlijk overleg met Aartje Franken, welzijnswerker uit de huisartsenpraktijk van Hans Berg en Yvonne Weinands, de WMO-adviseur van de gemeente Bellingwedde. Zij heeft hetzelfde werkgebied als de dorpsondersteuner: Wedde, Wedderveer, Veelerveen en Vriescheloo. Door dit overleg zijn er korte lijnen, worden problemen snel gesignaleerd en kan hulp op maat worden geboden.