Thema 2010: Community economie

We staan in de 21ste eeuw voor grote uitdagingen. In 2030 groeit de wereldpopulatie naar 8-9 miljard mensen. Daarnaast wordt de wereld steeds platter, in de zin dat afstanden kleiner worden en we steeds meer in een digitale samenleving krijgen. Deze combinatie maakt de wereld steeds complexer. Steeds meer mensen willen ‘de westerse droom’: een huis, een auto, douchen, vlees eten enzovoort. Steeds meer mensen kunnen dit ook betalen. Dit zorgt voor een nog grotere druk op onze natuurlijke hulpbronnen. Daarnaast treedt er vergrijzing op. Hierdoor moeten we met minder mensen, meer werk doen. Kortom, we moeten slimmer gaan (samen) werken en de uitdagingen waar we voor staan geen problemen laten worden.


We hebben behoefte aan een nieuw soort economie wat we community economie noemen. Het voornaamste doel is de productiviteit van de informatieverwerkers te verbeteren door ze slimmer te laten samenwerken in een community. De surplustijd die hierdoor ontstaat kunnen we gebruiken voor verduurzaming.
De community werkt bijvoorbeeld met principes als profile -> connect -> collaborate. Het werk met netwerken en Wikinomics principes (zoals Wikipedia). De community economie gaat eerst uit van wat ons bindt en dan pas van wat ons scheidt. Maar het belangrijkste is: de community economie verwacht een ander denkkader en ander gedrag.

Een nieuwe visie

We accepteren grondregels en instituten in onze maatschappij als gegeven omstandigheden, terwijl deze regels en instituten ooit zijn ontstaan met een heel specifiek doel en een heel specifieke agenda voor ogen. De omstandigheden zijn veranderd maar de instituten en grondregels niet.

We verwachten dat bedrijven, banken en overheden binnen een paar generaties niet langer het centrum van het zakendoen zijn. We zullen steeds meer gaan samenwerken in communities en we zullen steeds minder met elkaar concurreren. Uiteindelijk leven we allemaal op dezelfde planeet, ademen we allemaal dezelfde lucht, koesteren we allemaal de toekomst van onze kinderen en zijn we allemaal sterfelijk. Waarom en met wie concurreren we dan eigenlijk?

Over een paar generaties zullen individuen zich steeds minder identificeren met het bedrijf waar ze werken of het land waar ze wonen. Ze zullen zich meer en meer gaan identificeren met de community waar ze bij horen.

Het meer samenwerken in communities zal een geleidelijk proces zijn de komende decennia. De balans zal veranderen tussen de oude – op concurrentie gedreven bedrijven - aan de ene kant en nieuwe - op samenwerking gebaseerde - communities aan de andere kant. En over een paar generaties zullen de nieuwe grondregels en organisatievormen eerder regel dan uitzondering zijn geworden.

Meer over dit thema lees je in het 'Elke dag als de zon opkomt' van Paul Bessems (2101).
Deze managementroman beschrijft de geschiedenis van de community economie door de ogen van de twee hoofdrolspelers: afstudeerder Susan en haar begeleider Miles. Je reist mee in hun zoektocht naar een andere wereld.