Guido Heezen, directeur Effectory
‘Voor mensen die opgegroeid zijn met vanzelfsprekendheden als: voor werk ga je naar het bedrijf, voor geld naar de bank en voor zorg naar de overheid, is het moeilijk te bevatten dat het ook anders kan. Weconomics laat zien dat het anders kan.’

Hugo-Jan Ruts, kennisplatform ZiPconomy
‘Een flexibele arbeidsmarkt is een zegen voor veel organisaties en zelfstandig ondernemers. De manier waarop ze elkaar vinden (inhuur procedures) en samenwerken, blijft nog wel vaak hangen in het aloude transactionele relaties. Het gedachtegoed van Weconomics zorgt er voor dat we elkaars potentieel echt gaan benutten.’

Jaap Jongejan algemeen directeur SBI
‘Weconomics heeft een uitgesproken beeld over mens, organisatie en economisch handelen, die zij etaleert in een tijdsgewricht waarin lijkt of alles vanzelfsprekend is: Het oude verbinden met het nieuwe op een natuurlijke wijze.’

Jaap Peters, DeLimes|nieuw organiseren
‘Je ziet het pas, als je het voelt bij Rijnlands en Weconomics organiseren.’

Jeff Gasperz Professor of innovation, Nyenrode Business University
‘Het Nieuwe Werken biedt nieuwe ontmoetingen buiten de werkplek en buiten de organisatie. Daardoor ontstaan momenten van kennisdeling en kruisbestuiving die zeer stimulerend zijn voor het ontstaan van kansrijke ideeën! Weconomics integreert Het Nieuwe Werken in fundamenteel nieuwe organisatievormen.’

Remco Mosterman, HRCommunity
‘Vast staat dat we geconfronteerd worden met flinke uitdagingen op het gebied van arbeid, economie, welvaart, welzijn en ecologie. De manier waarop we nu zorg, onderwijs en veiligheid organiseren is onbetaalbaar geworden en bovendien niet meer van deze tijd. In deze onzekere tijden biedt Weconomics een stip op de horizon.’


Wil je zelf een reactie geven op het werk van de Weconomics Foundation stuur deze dan naar ons toe.