Weconomics project is Greenfield organiseren: van idee tot community

Hoe kunnen we onze welvaart duurzaam organiseren? Hoe kunnen we organisatietechnologie (zoals blockchain) inzetten om productiever te worden zodat we meer tijd overhouden voor verduurzaming? Hoe kunnen we de privacy beter waarborgen en minder afhankelijk worden van een beperkt aantal techbedrijven uit Silicon Valley? Welke innovaties hebben we daarvoor nodig en hoe organiseren we die? Weconomics begeleidt startups, ondernemende mensen en organisaties van idee tot uitvoering. Dit doen we door binnen jouw domein samen een project op te zetten en uit te voeren. Bij voorkeur doen we dit Greenfield (vernieuwen vanaf de fundamenten, opzetten van een nieuwe community) en niet Brownfield (veranderen binnen bedrijven). Zo bieden we organiserend vermogen, een bewezen methode, van idee tot en met bijvoorbeeld de oprichting van een stichting, besloten vennootschap of coöperatie.

J
e zou Weconomics kunnen zien als een soort Kickstarter met het verschil dat we niet alleen geld bij elkaar brengen, maar ook andere bouwstenen zoals relaties, methoden en technieken, een kennisinfrastructuur etc.
Je vindt hier algemene informatie over projecten.

Zelf een project opstarten
Je kunt zelf een project of een beweging starten. Zodra je budget hebt en bijvoorbeeld een groep van 10-20 stakeholders, kunnen we de eerste stap zetten met bijvoorbeeld het organiseren van kick-off, een dialoog in de vorm van bijvoorbeeld een ThoughtExpedition. Misschien heb je al een projectidee? Vul dan de quickscan zodat we je samen met een Weconomics fellow kunt beoordelen of je idee geschikt is om met Weconomics te organiseren.

Op deze pagina vind je meer algemene informatie over Weconomics projecten.

Hoe definieer ik een project/domein
We merken dat het voor een projectinitiator vaak moeilijk is om een project/domein te definiëren. Over het algemeen is Weconomics geschikt om toegepast te worden in kennisintensieve domeinen met:
 • veel vragers en aanbieders
 • ondoorzichtige, niet transparante markt
 • hoge transactiekosten
 • weinig regelgeving
 • weinig toetredingsdrempels
 • weinig drempels om technologie te gebruiken
 • budgetten/subsidies om te innoveren
Doel projectleider/opdrachtgever
Uiteindelijk moet elk project leiden tot het opzetten van een community waarin vraag en aanbod elkaar tegen minimal transactiekosten weten te vinden. Hiervoor worden een aantal deelprojecten opgezet: een deelproject kan verschillende doelen hebben:
 1. Het verkennen van perspectieven, visies en ambities.
 2. Het opzetten en uitvoeren van een haalbaarheidsstudie die binnen een bepaalde tijd uitsluitsel moet geven of het haalbaar is Weconomics (model, infrastructuur en programma) toe te passen in het onderzochte domein.
 3. Het opzetten en uitvoeren van een open innovatieproject dat binnen een bepaalde tijd de functionele eisen, wensen en randvoorwaarden moet definiëren voor een organisatiemodel, kerninfrastructuur en transitieprogramma voor het domein.
 4. Het opzetten en uitvoeren van een ontwikkeltraject dat op basis van functionele wensen, eisen en randvoorwaarden een organisatiemodel, kerninfrastructuur en transitieprogramma ontwikkelt voor het domein.
 5. Het opzetten en uitvoeren van een (nieuwe) organisatorische entiteit (bijvoorbeeld Stichting, BV of coöperatie), welke binnen een bepaalde periode een community (het domein) kan exploiteren.

Over het algemeen maken we onderscheid in de volgende soorten projecten die in volgorde doorlopen worden (tussen haakjes staat een schatting van het budget wat je nodig hebt voor die fase):

 1. Awareness: van probleem/uitdaging/perspectief naar nieuw (organisatie)denken naar idee (budget: 2-5K)
 2. haalbaarheid en validatie (feasibility): passen Weconomics en het domein bij elkaar? (budget 10-20K)
 3. open innovatie en Minimum Viable Product (MVP): samen innoveren met stakeholders (budget 50-100K)
 4. ontwikkeling (development): bijvoorbeeld software ontwikkelen (100-500K)
 5. implementatie: toepassen van projectresultaat in praktijk
 6. exploitatie: samen je domein slimmer organiseren via een gedeeld transactienetwerk (community)

Doel van Weconomics met projecten
Het belangrijkste doel van Weconomics bij het opzetten van projecten is het ontwikkelen en uiteindelijk exploiteren van een gedeeld transactienetwerk voor je domein. Een gedeeld transactienetwerk is een netwerk met veel aanbieders en veel vragers (n:n community). Met dit netwerk kun je bijna volledig digitaal en tegen minimale transactiekosten producten/diensten profileren, selecteren, boeken en betalen. Het inzetten van organisatietechnologie helpt hierbij. Daarbij is technologie het coördinerend vermogen tussen vraag en aanbod. De onderliggende infrastructuur (algemene datanutsvoorziening) voor Weconomics communities is in principe voor iedere community hetzelfde. De verschillen zitten vooral in de focus (doel- en doelgroepgericht communiceren: branding).

Doelgroep projecten
Projectgroep van 10-20 stakeholders, te verdelen in bijvoorbeeld:
 • Marktpartijen, deze groep is meestal nog onder te verdelen in:
  • primaire marktpartijen: degene die in de community aanbieder of vrager is in een transactie.
  • secundaire marktpartijen: degene die in de community transacties faciliteert zoals: advies- en trainingsbureaus, softwareontwikkelaar etc.
 • Projectleveranciers: alleen aanwezig in project: projectleider, mediapartner, IT-architect, softwareontwikkelaar, tester en hostingbedrijf voor POC, etc.
ToDo List
Heb je als ondernemer een idee voor een project? En wil je hiervoor professioneel een community opzetten? Dan kan Weconomics jou ondersteunen om je project te realiseren. Met Weconomics krijg je snel een uitgebreid netwerk, met de juiste tools om je idee vakkundig om te zetten in een succesvolle community. Wij zijn ervaren in het begeleiden van ondernemende mensen van idee tot uitvoering.

De volgende stappen
Over het algemeen doorloopt een Weconomics project de volgende stappen:
 1. Je hebt een projectidee en je wilt weten of Weconomics je kan helpen.
 2. Je vult deze quickscan in (we zullen je antwoorden vertrouwelijk behandelen).
 3. Wij beoordelen je aanvraag en nemen contact met je op.
 4. Wanneer Weconomics geen bijdrage kan leveren in het project, dan zijn daar geen kosten aan verbonden.
 5. Als het project bij het Weconomics gedachtegoed past en je verder wilt gaan, dan word je Weconomics partner en betaal je 390 euro voor een nadere analyse en adviesrapport.
De voordelen van Weconomics projecten zijn
 • Een fundamenteel nieuw organisatiemodel voor communities
 • Een open source infrastructuur met uitbreiding naar blockchaintechnologie om kennis en netwerk te delen
 • Een gevalideerd transitieprogramma met passende tools
 • Weconomics investeert mee in jouw project (in tijd en/of geld)
 • Professionele begeleiding door een Weconomics fellow

Projectstatus
Over het algemeen heeft een project als status:
 1. gepland (planed)
 2. lopend (going)
 3. afgerond (ended)
 4. opgeschort (hold)
 5. geannuleerd (canceled)

Het kan bijvoorbeeld zijn dat je als projectleider even wat minder tijd hebt en het project op 'hold' zet.

Wat wordt van projectleden verwacht?
Een projectlid draagt bij aan de uitvoering van het project. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen enerzijds marktpartijen en anderzijds projectleveranciers (waaronder financiers). Marktpartijen, krijgen meestal geen vergoeding in geld en leveren een bijdrage in uren en voorfinanciering en kunnen later, eventueel met korting, gebruik maken van de service die ontwikkeld is en in de community wordt aangeboden. Hiervoor wordt van het lid verwacht dat deze bijvoorbeeld:

 • Weconomics partner worden
 • Een aantal keren aanwezig is bij projectoverleg.
 • Een aantal dagdelen besteed aan project.
 • In overleg met projectleider onderdelen voorbereid of uitwerkt.

Projectleveranciers worden gewaardeerd op basis van een goedgekeurde offerte, marktpartijen op basis van geleverde en gewaardeerde uren en voorfinanciering.

Een combinatie van marktpartij en leverancier is ook mogelijk.

De projectleider is een speciaal projectlid en voorzitter van projectvergaderingen.

Waarom zou je meedoen?
Wanneer project onder Weconomics label plaatsvindt, kunnen projectleden minimaal het volgende verwachten:

 1. Het boek ‘Weconomics: Hoe overleef je als informatiewerker de 21e eeuw?’
 2. Toegang tot partner library (met alle Weconomics boeken en papers) en partnernetwerk.
 3. Introductiecursus uit het Weconomics programma.
 4.  Kennis- en informatievoorsprong op andere marktpartijen.
 5. Mogelijkheden voor branding (je mag in overleg met de projectleider communiceren dat je aan Project deelneemt).
 6.  Passende competentieontwikkeling voor de netwerkeconomie van de 21e eeuw.
 7.  Mogelijkheid aandeelhouder of participant te worden in bijvoorbeeld vennootschap of coöperatie die domein gaat exploiteren.

Marktpartijen krijgen korting op services bij exploitatie (vaak 2 tot 3 keer de investering) en leveranciers maken omzet.

Projectbegroting
Per project wordt door de projectleider een begroting gemaakt die moet worden goedgekeurd door opdrachtgever. Hiervoor is een format beschikbaar. Weconomics projecten worden meestal hybride gefinancierd. Klik hier voor meer informatie.

Juridische context

 • Een project begint vanuit de fiscaaljuridische entiteit van opdrachtgever. Wanneer er nog geen entiteit is kan de de Weconomics Foundation dit regelen.
 • Vanaf enig moment (dus ook vanaf het begin), maar in ieder geval voor exploitatie van de resultaten van het project, moet er een fiscaaljuridische entiteit zijn voor de uitvoering van project. Deze rechtspersoon wordt dan eigenaar of licentiehouder van het resultaat van project.
 • Opdrachtgever en projectleider kunnen dezelfde rechtspersoon zijn.

Programma
Een verzameling projecten is een programma. Zo is er bijvoorbeeld het Weconet programma wat uit een aantal projecten bestaat zoals het Personal Data Service project.