Het Weconomics programma slaat een brug tussen model (analyse en theorie) en infrastructuur (praktijk). Het is een transitieprogramma om van een systeem dat gebaseerd is op steeds méér welvaart, te komen tot een systeem dat als uitgangspunt heeft: een betaalbare en duurzame welvaart.

Het Weconomics programma zorgt ervoor dat we geïnteresseerde op een eenvoudige wijze de nieuwe manier van denken, leren en werken kunnen uitleggen en toepassen. Het Weconomics programma faciliteert bij de transitie van klassiek organiseren naar Weconomics organiseren, van 'bedrijfsorganiseren' naar 'community organiseren', van verticaal naar horizontaal organiseren.

Het programma kan een verzameling projecten zijn of bestaat bijvoorbeeld uit een aantal instrumenten, die ingezet kunnen worden om de kantoorwerker bijvoorbeeld twee keer zo productief te maken zodat deze de middag (surplus) kan gebruiken voor verduurzaming van onze welvaart. Voorbeelden van deze instrumenten zijn boeken, workshops en lezingen. In overleg met bijvoorbeeld een accountmanager, fellow of domeinleider wordt een programma (of expeditie) op maat samengesteld.


Klik hier voor meer informatie
.

'The most important, and indeed the truly unique, contribution of management in the 20th century was the fifty-fold increase in the productivity of the manual worker in manufacturing. The most important contribution management needs to make in the 21st century is similarly to increase the productivity of knowledge work and the knowledge worker.'
Peter Drucker (1999)


Het Weconomics organisatiemodel wordt ontwikkeld via de APOLLO community