Weconomics (gedachtegoed, klein geschreven) is naast een organisatiemodel, zelf ook een organisatie (WECONOMICS in de vorm van een stichting, kapitaal geschreven). Eigenlijk een netwerk (organiserend vermogen) van ondernemende mensen en organisaties (partners), organisatiemodel, infrastructuur, transitieprogramma, projecten en fondsen (commons) en organen. Het doel van de WECONOMICS is het verder ontwikkelen en toepassen van het Weconomics gedachtegoed. De activiteiten vinden plaats binnen een stichting. De stichting komt op voor de belangen van Weconomics partners. WECONOMICS zorgt voor ontwikkeling en vernieuwing, maar ook voor rust en continuïteit. Ze ontwikkelt beleid, fundamentals en de voortgang in de realisatie van de verschillende Weconomics opdrachten en projecten.


Een belangrijk fundament voor de Weconomics is gedeeld eigenaarschap en zeggenschap, waarbij degene die meer bijdragen ook meer invloed kunnen hebben.

WECONOMICS 'huisvest’ een aantal common's waar partners gebruik van kunnen maken. Hierover voert het stichtingsbestuur het management. 

WECONOMICS kent ook een aantal organen. De stichting wordt gecontroleerd door de ‘Algemene Vergadering’ (DEMOS, een soort parlement), het hoogste orgaan van de Weconomics. In de Algemene Vergadering worden vertegenwoordigers van Weconomics partners gekozen. WECONOMICS is te vergelijken met bijvoorbeeld het World Wide Web consortium, de Free Software Foundation, de International Standard Organization, of de Wikimedia Foundation.


WECONOMICS organogram (ontwerp)


Naast de Algemene Vergadering kent de WECONOMICS nog een aantal organen zoals de Beheerraad, Adviesraad en de Rekenkamer. WECONOMICS wordt niet gedreven door korte termijn belangen van financiële aandeelhouders, maar door lange termijn belangen van partners. Maar bovenal wordt Weconomics gedreven door de toekomst van onze kinderen.

Alleen natuurlijke personen kunnen partner worden in de WECONOMICS. Vanuit het bestuur wordt de  beheerder (uitvoerder) aangestuurd. De beheerder zorgt voor contacten en contracten met rechtspersonen.
Daarnaast is er een onafhankelijk stichting (SOTIC) die toeziet op de naleving van afspraken.

Het bestuur van de Weconomics Foundation bestaat uit:
- Paul Bessems (voorzitter)
- Leo Kemps (secretaris en vicevoorzitter)
- Mary van Leeuwarden (penningmeester)

De Raad van Toezicht bestaat uit: