Binnen de Weconomics infrastructuur spelen aan de vraagzijde (welk probleem lossen we op?) ontwikkelingen zoals privacy, productivity & power en aan de aanbodzijde concepten als blockchain organiseren, Personal Data Service (PDS) en Distributed Autonomous Organizations (DAO) een belangrijke rol.

Steeds meer en steeds vaker zullen algoritmes voor de uitvoering van transacties zorgen. Weconomics ziet dat steeds meer ICT bedrijven nutsbedrijven zullen worden. Data zullen straks net als stroom uit het stopcontact en net als water uit de kraan komen. We noemen dit ook wel de Data Commons. We kunnen alles terugbrengen naar nullen en enen. Het blijkt ook dat er veel meer overeenkomsten zitten in data en processen van bedrijven, dan veel mensen vaak denken. Om onze privacy beter te beschermen, de productiviteitsparadox op te lossen en minder afhankelijk te worden van grote techbedrijven, hebben we geen IT probleem op te lossen, maar een organisatieontwerp probleem. We zijn geneigd te denken in verschillen, terwijl vaak meer dan 90% overeenkomt. We kunnen gemakkelijk één ontologie en taxonomie maken om mensen en middelen, de twee kleinste bouwstenen, in enkele honderden attributen (maximaal) te beschrijven. We doen dit bijvoorbeeld ook in de biologie met planten en dieren.

Een (software)applicatie zet data om in informatie, net als een televisie stroom omzet in beeld en een mixer stroom omzet in beweging. Er zijn meerde apparaten, er is één stroomnetwerk! Om de kenniswerker productiever te maken zullen we naar andere organisatieontwerpen gaan: traditioneel kiezen we tussen zelf doen of uitbesteden, daar komt Weconomics, hybride en blockchain organiseren bij. We kiezen nu tussen bedrijf of markt, daar komen gedeelde en gedistribueerde informatienetwerken die aangesloten zijn op een algemene datanutsvoorziening bij. Hierdoor zal ook de IT architectuur fundamenteel veranderen.

De Weconomics infrastructuur zorgt ervoor dat informatiewerkers, slim met elkaar kunnen samenwerken zonder dat ze last hebben van hoge transactiekosten of belemmerende muren tussen bedrijven. Belangrijk uitgangspunt bij deze infrastructuur is: organisaties in het ontwerp opnieuw opbouwen vanuit de kleinste bouwstenen: mens en middel en de koppeling van dit organiserend vermogen aan doelstellingen.
Willen we de productiviteit van informatiewerkers echt structureel kunnen verbeteren, dan zullen we ons werk opnieuw moeten organiseren. Een mens gekoppeld aan een middel (bijvoorbeeld een laptop), is al organiserend vermogen en is dus een organisatie. Organisaties die slim samenwerken vormen vervolgens een smart network met smart contracts: eenvoudig door verbindingen open en dicht te zetten. Organiseren wordt verbindingen aan- en uitzetten!

Smart networks ondersteunen principes zoals: openheid,
delen, decentralisatie, crowdsourcing, crowdsourcing en directe communicatie. Weconomics werkt met blockchain principes, met het zo frictieloos mogelijke stromen van toegevoegde waarde van aanbod naar vraag, met de kleinste bouwstenen (mens en middel, vraag en aanbod) de verbindingen daartussen (waaronder transacties).


De Weconomics infrastructuur werkt met drie basis lagen/rollen:
1. één netwerkbeheerder
2. meerdere netwerkleiders
3. nog meer community software ontwikkelaars

Uitgangspunt van een gedeeld informatienetwerk is denken zonder muren en met transparante markten. Afnemers moeten met een eigen portaal producten kunnen zoeken en boeken terwijl aanbieders maar op één plaats productgegevens hoeven te onderhouden.
Via het netwerk kunnen vervolgens transacties uitgevoerd worden tussen vragers en aanbieders.

Weconomics bouwt een beter internet met betrouwbare, betekenisvolle en goed beveiligde gegevens. Een gedeeld informatienetwerk is, via een datastekker en datastopcontact, aangesloten op een algemene datanutsvoorziening. Een soort stroomnet voor basisgegevens zoals geboortedatum, adres, prijs en leverancier. Het datanet bevat data die door meerdere domeinen gebruikt worden en maar op één plaats onderhouden hoeven te worden. De toegang tot basisgegevens moet, mits je de juiste privileges hebt, even eenvoudig zijn als de toegang tot stroom. Via een applicatie kan data eenvoudig omgezet worden in informatie net zoals stroom eenvoudig kan worden omgezet in beeld, geluid of warmte. Dat is een mooi idee. Het zou immers raar zijn wanneer je voor je televisie, radio en lamp in je woonkamer, allemaal verschillende stopcontacten zou hebben.Het Weconomics infrastructuur model wordt ontwikkeld door de WECONET community.