Weconomics fondsen
WECONOMICS ondersteunt initiatieven niet alleen met haar model, infrastructuur, programma en projecten, maar ook met financiële middelen. Deze dienst loopt via de SYMFIN commonality. Indien WECONOMICS naar aanleiding van een ontvangen aanvraag overgaat tot het toekennen van een financiële bijdrage, dan wordt dit vastgelegd in een afspraak of overeenkomst tussen WECONOMICS en degene aan wie financiële ondersteuning wordt verleend (bijvoorbeeld de opdrachtgever van een project). Op deze afspraak of overeenkomst zijn de Weconomics Algemene Afspraken van toepassing.

Inkomsten WECONOMICS
WECONOMICS heeft een aantal verschillende inkomstenbronnen:

A. Via algemene middelen
WECONOMICS verwerft middelen via bijvoorbeeld:

B. Via fondsen/projecten
WECONOMICS verwerft middelen via bijvoorbeeld:

Hierbij zorgt SYMFIN ervoor dat aanbieders van financiële middelen (de Geldgever), zonder veel rompslomp toch passende projecten en exploitaties (zoals communities) kunnen ondersteunen. Naast het beheren en uitvoeren van een aantal eigen fondsen, adviseert SYMFIN haar partners ook bij het opzetten en uitvoeren van eigen fondsen en campagnes. 

Uitgaven WECONOMICS
Per project of community kan door een Weconomics partner (de Geldnemer) een aanvraag ingediend worden voor een financiële bijdrage in de vorm van bijvoorbeeld een donatie, sponsoring, subsidie, lening, omzet-participatie notes of aandelenvermogen. Om te beoordelen of een partner in aanmerking komt voor financiële ondersteuning wordt vooral gekeken of project/exploitatie past in de organisatie van een duurzame welvaart. Per project/fonds wordt een overeenkomst gesloten tussen partner (opdrachtgever van project) en de WECONOMICS.

Het daartoe bevoegd orgaan van WECONOMICS beoordeelt de aanvragen en geeft een (niet bindend) advies aan het Bestuur. Weconomics partners kunnen via de nonpublic library het overzicht van alle projecten en fondsen zien. Niet partners kunnen per e-mail vragen hierover stellen

Meer weten?
Wil je meer weten neem dan contact op met WECONOMICS.