Community
Een community is een gemeenschap en de uitvoering van een domein in de praktijk. Domein is meer theoretisch/modelmatig, een community is de uitvoering hiervan in de praktijk. Een Weconomics community is een community die werkt met het Weconomics organisatiemodel, de infrastructuur en het transitieprogramma. Een community werkt samen met een communitysoftwareleverancier (netwerkleider) die de verbindende infrastructuur verzorgt. Als rechtspersoon kun je communitypartner worden via een local group.

Voordat een community tot verbinding komt is het belangrijk een visie te hebben op organiseren in het algemeen: waarom werken we en waarom organiseren we dat? Daarnaast is het belangrijk een gedeelde analyse te hebben over de context (wat zijn kansen en bedreigingen in de context van de 21e eeuw?). Daarna kun je verbinden. Weconomics onderscheidt 7 belangrijke verbindende factoren voor communities:
  1. Perspectief (analyse, context, waarden en theorie): Waarom organiseren we ons werk? Wat is de context van de 21e eeuw? Wat vinden we belangrijk en wat niet?
  2. Visie (where to go?): waarin geloven we, waar gaan we heen, wat is de koers?
  3. Ambitie: wat is het tempo, (wat is de SMART doelstelling van de volgende stap en wat is de doelgroep)?
  4. Coördinatie: Wat is de strategie, wat is de verbinding tussen vraag en aanbod?
  5. Governance: hoe kom je tot besluiten, wie heeft de macht over wat? Wat is het coördinerend vermogen in fiscaal juridische zin?
  6. Structuur: welke infrastructuur moet hierin ondersteunen. Mensen en middelen verbinden tot doelstelling. Wat is het technisch coördinerend vermogen?
  7. Cultuur: wat zijn de sociaal culture waarden? Wat is het organiserend vermogen om menselijke interactie tot stand te brengen en ideeën uit te wisselen?
1 t/m 3 is de vraagzijde van organiseren, 4 het scharnierpunt en 5 t/m 7 de aanbodzijde.


Er zijn vele definities van communities. Soms wordt een website waarmee een organisatie met haar klanten communiceert al een community genoemd (dit is een 1:n community, bijvoorbeeld Microsoft met haar klanten).

Bij een Weconomics community is er sprake van n:n relaties (veel aanbieders en vragers).

Een Weconomics community kan verschillende verdienmodellen aan, bijvoorbeeld:
  • de aanbieder betaalt (bijvoorbeeld vast bedrag per gebruiker, periode, transactie of bijvoorbeeld afhankelijk van prijs product)
  • de vrager betaalt (bijvoorbeeld vast bedrag per gebruiker, periode, transactie of bijvoorbeeld afhankelijk van prijs product)
  • een combinatie van beide