Domein
Doel van Weconomics (projecten) is het opzetten van gedeelde transactienetwerken (communities). De theoretische en modelmatige onderbouwing van een
community noemen we binnen Weconomics een domein. Een domein zou je kunnen zien als een systeem, een afgebakend gebied. Het is een definitie van een doel en doelgroep. Een Weconomics domein is een domein dat met het Weconomics model, de Weconomics infrastructuur en het Weconomics programma werkt. Ondanks dat we bij domeinen met grenzen werken (in definities) is Weconomics is de praktijk holistisch: een domein is een geheel, maar ook een deel van een geheel.

Een domein kent een ‘markt’ van vraag en aanbod. Heel abstract: vraag en aanbod van toegevoegde waarde, concreter vraag en aanbod van instrumenten zoals opleidingen en nog concreter: vraag en aanbod van bijvoorbeeld cursussen timemanagement. Als  domeinleider wil je je domein slimmer laten samenwerken en transparant maken. In onderstaande figuur zijn de verschillende rollen in het Weconomics ‘organogram’ te zien.

De domeinleider is de nieuwe ondernemer, die niet per se zelf een innovatie doet van idee tot bedrijf, maar vraag en aanbod van innovatie en uiteindelijk ook de exploitatie organiseert via een community. Marktpartijen zijn vragers en aanbieders van innovatie en producten (met producten worden ook diensten bedoeld). Netwerkleiders en softwarebouwers ontwikkelen software en koppelen met de infrastructuur. Verder zijn ook anders stakeholders betrokken zoals experts, overheid, financiers en NGO’s.

Instrumenten in domein
Voorbeelden van instrumenten die gevraagd en aangeboden worden in een domein zijn opleidingen, adviesdiensten softwareproducten enzovoort. Voor de betekenis van het woord instrument en een lijst met mogelijke instrumenten zie de wiki.

Processen in domein
Om tot een community te komen zijn de volgende 4 stappen nodig: een aanbieder moet aangeven wat hij aanbiedt (1. Profileren). Vervolgens moet een vrager een profiel kunnen vinden (2. Selecteren), vervolgens moet de aanbieder leveren (3. Purchase) en ten slotte moet de afnemer betalen (4. Payment). In figuur:


Algemene problemen en ontwikkelingen in domeinen
Weconomics wil technologie laten werken zodat we als mens tijd overhouden voor activiteiten die we echt belangrijk vinden. Veel Weconomics projecten richten zich allereerst op het inzicht dat niet alleen ons huidige politiek economisch systeem, maar ook ons perspectief vooral gericht is op meer produceren, voortdurende economische groei, technologisch kunnen etc. Terwijl we weten dat we hier over het algemeen niet gelukkiger van worden. Daarom beginnen de meeste projecten met het delen van het inzicht dat het niet gaat om meer te produceren, maar om de welvaart die we hebben te verduurzamen. Hiervoor is het nodig dat we in het (noodzakelijke) werk productiever worden zodat we de surplustijd kunnen inzetten voor verduurzaming. Het aanpassen van dit perspectief zou al moeten beginnen  bij de opvoeding van onze kinderen. Bij het aanpassen van ons perspectief op de veranderende omstandigheden, speelt het delen van kennis en inzicht een belangrijke rol en daarmee een systeem om vraag en aanbod slimmer bij elkaar te brengen. Dat is op dit moment de focus van veel Weconomics projecten en infrastructuur.

Problemen en ontwikkelingen met betrekking tot de infrastructuur

Beperkte keuze tussen zelf doen (eigen bedrijf) en uitbesteden(markt)
Veel mensen denken dat het internet uitontwikkeld is (we hebben toch een website, zitten op social media en mailen toch), maar het internet is bij wijze van spreken net uit de puberteit. Het grote voordeel van het internet, als organiserend vermogen, is dat het schaalbaar én flexibel is. Default kiezen we nu tussen zelf doen (via eigen bedrijf) of uitbesteden (via de markt). Een bedrijf is erg efficiënt en schaalbaar, maar niet zo flexibel en een markt is erg flexibel, maar niet zo efficiënt. We zoeken een alternatief organisatieontwerp dat schaalbaar en flexibel zijn. Een effectieve overgang naar nieuw organiseren in de 21e eeuw is hybride organiseren en blockchain organiseren. Nieuwe organisatievormen verbinden mensen met elkaar via het internet en kunnen zo bijdragen aan de organisatie van een veilige en efficiënte digitale samenleving waardoor we productiever worden een de surplustijd kunnen gebruiken voor verduurzaming. Wanneer we over tien tot twintig jaar terugkijken naar vandaag, zullen we nauwelijks nog geloven dat we het werk van kenniswerkers decennia lang in ‘fabrieken’ hebben georganiseerd en de potentie van het internet zo slecht gebruikt hebben. We zijn er ons nu steeds meer van bewust van, dat we naar fundamenteel andere organisatievormen gaan om problemen van de 21e eeuw op te losse. Dit betekent dat organisaties (in de betekenis van organiserend vermogen) zich steeds meer zullen gaan aanpassen om duurzaam inzetbaar te blijven. Dit betekent niet alleen aandacht voor de mens, maar ook voor de organisatie als geheel en de organisatie als onderdeel van een ecosysteem. Alle drie moeten fit for the future zijn en Weconomics begeleidt daarbij van idee tot community.

Binnen Domein zijn onvoldoende functionaliteiten ontwikkeld die rekening houden met de potentie van het internet en nieuwe organisatievormen en concepten zoals Weconomics, hybride en blockchain organiseren, gedeelde informatienetwerken en een algemene datanutsvoorziening.

Met eigen systemen werken
Een domein bestaat uit vraag en aanbod van producten en diensten.
Op dit moment bepalen aanbieders meestal het systeem om producten te vinden (catalogus) en te bestellen (order plaatsen) en financieel af te wikkelen (financiële administratie), maar afnemers willen dit anders inrichten en het proces omdraaien:

Wat willen afnemers

Wat willen aanbieders

Met een eigen applicatie producten zoeken en boeken

Maar op 1 plaats productinformatie onderhouden en bestellingen verwerken via eigen applicatie

Het proces omdraaien: niet langer is de aanbieder leading, maar de afnemer (van push naar pull)

Het proces zo laten

Een eigen CRM-, CMS-, order-, administratie- en financieel systeem

Een eigen CRM-, CMS-, order-, administratie- en financieel systeem

Domein werkt niet efficiënt, ICT is vaak ambachtelijk georganiseerd: systemen voor het zoeken en boeken van producten zijn in de keten onvoldoende op elkaar afgestemd waardoor informatiewerkers vooral dezelfde gegevens overtypen en nauwelijks productiever kunnen worden. Communitysoftware is een oplossing voor dit probleem.

Hoge kosten
Domein is onvoldoende transparant: aanbieders moeten vaak hoge ontwikkel- en verkoopkosten maken en vragers kunnen moeilijk beoordelen welke producten het beste passen. Er is behoefte om verkoop (push) te vervangen door transparantie in het productaanbod (pull). De transactiekosten (aanbestedingen, leverancier vinden, contracten maken, inkooporder en factuurafhandeling) zijn relatief hoog voor vragers, maar zelf producten ontwikkelen en aanbieden hoort meestal niet bij hun kernactiviteiten.

Weinig schaalvoordelen en flexibiliteit
Aanbieders zijn vaak kleine organisaties en niche spelers en halen onvoldoende schaalvoordelen uit bijvoorbeeld aanbestedingen, subsidieaanvragen, financiering, ICT, R&D, marketing en backoffice diensten. Grote organisaties zijn vaak wel schaalbaar, maar niet flexibiel genoeg om in voldoende mate en snel in te spelen op de snel veranderende wereld en de behoefte aan duurzame innovaties.

Inzet van ICT middelen
Op het gebied van ICT en infrastructuur werkt Domein onvoldoende met moderne organisatievormen en uitgangspunten zoals:

  • personal data service (nog maar op 1 plaats data bijhouden)
  • een algemene datanutsvoorziening met datastekker naar applicatie
  • blockchain technologie (met bijvoorbeeld distributed authority)
  • het mens -> proces -> organisatie -> instituutsprincipe
  • het profile -> connect -> collaborate principe
  • gebruik betekenisvolle, betrouwbare en beveiligde gegevens
  • data loskoppelen van informatie en data toegankelijk via het ‘stopcontact’
  • data(onderhoud) koppelen aan uitvoering primaire processen
  • werken met communitysoftware: onafhankelijk van tijd, plaats en bedrijf
  •  onderscheid community en commonality

Oplossing problemen vanuit de techniek
In een snel veranderende organisatielandschap zijn veel organisaties letterlijk vast (het Engelse woord voor bedrijf is ‘firm’; wat letterlijk sticky of vast betekent). Dit betekent dat organisaties (in de betekenis van organiserend vermogen) zich voortdurend moeten aanpassen willen ze duurzaam inzetbaar blijven. Dit betekent niet alleen aandacht voor de mens maar ook voor de organisatie als geheel. Beide moeten fit for the future zijn.

Veel organisaties missen de kennis van nieuwe organisatiemodellen die bij kunnen dragen aan de duurzame inzetbaarheid van medewerkers en organisatie. Het opzetten en uitvoeren van projecten kan dit probleem oplossen.

De meeste projecten zijn een initiatief om te komen tot een slimmere en productieve samenwerking in een bepaald domein. Projecten moet leiden tot exploitatie van domein met behulp van het Weconomics organisatiemodel, de infrastructuur en het transitieprogramma. Domein wordt een professionele community waar vragers en aanbieders op een slimme manier samenwerken. Zo zorgt de community er bijvoorbeeld voor dat afnemers met een eigen applicatie kunnen werken om producten te zoeken en boeken en aanbieders nog maar op één plaats hun productdata hoeven te onderhouden en gestandaardiseerde transacties kunnen verwerken, eventueel via intermediair of met hun eigen systeem.