De Weconomics Foundation is een gemeenschap van toegewijde partners die een bijdrage wil leveren aan de organisatie van een duurzame welvaart. De voorloper van de stichting werd in 2005 opgericht door Paul Bessems, een pionier en expert op het gebied van het nieuw organiseren in combinatie met disruptieve organisatietechnologieën. De kern van Weconomics bevindt zich in één van de slimste regio's van de wereld: Brainport regio Eindhoven.

Waarom Weconomics?
We zien aan alle kanten dat onze welvaart onbetaalbaar wordt: stijgende overheidsschulden, meer kinderen in de klas, minder zorg voor ouderen en de veiligheid in de wijk neemt af. Daarnaast verwachten we een voedsel-, energie- en klimaatprobleem en zien we toenemende stromen vluchtelingen. Tenslotte zien we uitdagingen op het gebied van fake work, fake news, lage productiviteitsgroei en machtsconcentratie bij techbedrijven. Willen we onze welvaart betaalbaar houden en verduurzamen dan zullen we productie en consumptie van vooral data anders moeten organiseren in een digitale samenleving.

Onze projecten en communities
Het feit dat onze welvaart niet duurzaam wordt georganiseerd is een menselijk probleem en dus ook door mensen op te lossen. Weconomics projecten en communities hebben onder andere te maken met:

  1. het opnieuw uitvinden van het concept van competitie: met wie of wat zijn we in concurrentie?
  2. brede maatschappelijk discussie over de toekomst van leren, werk en welvaart
  3. de vraag waarom we machines en computers innoveren en toch willen blijven werken
  4. het verbeteren van de productiviteit van de kenniswerker
  5. surplustijd niet vertalen in meer ontslagen of meer productie, maar in meer tijd en aandacht voor welzijn
  6. het organiseren van duurzame innovaties via communities
  7. de organisatie van een betrouwbare, betekenisvolle en beveiligde digitale samenleving
  8. het toepassen van fundamenteel nieuwe organisatievormen zoals hybride organiseren
  9. de transitie van onbewust onbekwaam naar bewust bekwaam voor de uitdagingen van de 21e eeuw

Wat is Weconomics organiseren?
Weconomics organiseert een duurzame welvaart, dit is een welvaart die aansluit op de behoeften van het heden, zonder het vermogen van toekomstige generaties, om in hun eigen behoeften te voorzien, in gevaar te brengen. Onze strategie is het inzetten van organisatietechnologie waardoor de productiviteit toeneemt en we het surplus (surplus is tijd en aandacht, we gaan niet meer output maken en ook geen mensen ontslaan) kunnen in zetten voor verduurzaming van onze welvaart waardoor de klassen kleiner worden, ouderen niet vereenzamen, we duurzaam voedsel en energie kunnen produceren en meer tijd en aandacht hebben voor andere mensen en dingen die er toe doen. De belangrijkst innovatie voor de komende tijd is misschien wel de 'productie' van tijd en aandacht.

Een voorbeeld
Weconomics richt zich op het opnieuw en duurzaam organiseren van productie en consumptie. Een van de speerpunten van Weconomics op dit moment is Blockchain Organiseren. Blockchain Organiseren is een nieuwe manier van organiseren die veel productiever is. Traditioneel organiseren we ons werk via het bedrijf of de niet transparante markt. Het bedrijf is meestal schaalbaar, maar minder flexibel en de markt is flexibel, maar vaak minder schaalbaar. Aan het begin van de 21e eeuw hebben we behoefte aan fundamenteel nieuwe organisatievormen die én schaalbaar, én flexibel zijn. Hierdoor worden we productiever en innovatiever.

Wat Weconomics concreet voor jouw domein kan betekenen laten we zien aan de hand van een voorbeeld uit het opleidingsdomein dubbel klik voor full screen):