Let op! Deze website is bedoeld voor Weconomics partners.
Mocht je voor het eerst in aanraking komen met Weconomics dan adviseren we te beginnen met de website:


Welkom op onze informatiewebsite voor partners
Weconomics begeleidt startups, ondernemende mensen en organisaties van idee tot community. We doen dit met een fundamenteel nieuw organisatiemodel, een peer-to-peer infrastructuur en een gevalideerd transitieprogramma. Deze startups delen allemaal dezelfde waarde: ze vinden het belangrijk dat de welvaart die we nu consumeren, duurzaam 'geproduceerd' wordt en willen daar aan bijdragen.

Paul Bessems, Founder en bestuursvoorzitter: "Weconomics faciliteert de transitie naar een duurzame welvaart. We zijn een netwerk van pioniers die zelfstandig én samen bijdragen aan de verduurzaming van onze welvaart. Kern hierbij is de ontwikkeling en inzet van organisatietechnologie zoals blockchain."

Deze website bevat relevante informatie voor partners of toegang tot deze informatie. Mocht je de gewenste informatie niet snel kunnen vinden, neem dan contact op met je peer.

Een voorbeeld project
Een voorbeeldproject van Weconomics is het opzetten van een Personal Data Service (PDS) met blockchain organiseren, uitgevoerd door Weconet Technologies.
Zou het niet mooi zijn wanneer je zelf bepaalt wie jouw persoonlijke gegevens kan inzien en dat je deze nog maar op één plaats hoeft te onderhouden? Dat kan via PDS. Voor organisaties is het belangrijk rekening te houden met de strenger wordende privacy wetgeving die er eigenlijk om neerkomt dat je zelf als organisatie geen persoonsgegevens meer moeten willen opslaan. Organisaties kunnen beter aansluiten op PDS. Je kunt nu als particulier en als organisatie participeren in dit ambitieuze project waarmee we het internet opnieuw gaan organiseren.

Wat is een duurzame welvaart?
Weconomics is deelnemer aan de organisatie van een duurzame welvaart. Een duurzame welvaart is een welvaart die aansluit op de behoeften van het heden, zonder het vermogen van toekomstige generaties, om in hun eigen behoeften te voorzien, in gevaar te brengen. We brengen nieuw denken, ideeën, projecten, bewegingen en communities bij elkaar en verbinden mensen en middelen aan doelen.

Waar we in geloven?
Weconomics partners geloven dat we als mens in staat zijn een betaalbare en uiteindelijk duurzame welvaart te organiseren en dat organisatietechnologie daarin kan helpen mits het surplus dat door technologie ontstaatn zinvol gebruikt wordt. De welvaart die we nu (vooral in het Westen) 'consumeren' wordt nog lang niet duurzaam 'geproduceerd'. Dat blijkt bijvoorbeeld uit de snel stijgende schuldenlast, klimaatvluchtelingen, ongelijke verdeling van werk, inkomen en vermogen, het opraken van schaarse grondstoffen waaronder fossiele brandstoffen en de opwarming van de aarde. Deze in potentie ontwrichtende ontwikkelingen zijn aan elkaar gerelateerd en vatten we samen tot welvaartsprobleem.

Wat we doen?
Weconomics inspireert, verbindt en versterkt ondernemende mensen en organisaties die een beweging willen starten of uitvoeren om een bijdrage te leveren aan de organisatie van een duurzame welvaart. We begeleiden projecten van idee tot community. We doen dit vanuit duurzame waardes, principes, mensen en verbindingen.

Hoe we dat doen?
Weconomics is een fundamenteel nieuwe manier van organiseren vanuit een nieuw organisatiemodel, gedeelde infrastructuur en transitieprogramma. Weconomics werkt op basis van Tetra Politica en is zoveel mogelijk decentraal, democratisch en open georganiseerd en wordt via projecten toegepast in communities.

Met wie we dat doen?
Steeds meer mensen en organisaties sluiten aan. De basis van de Weconomics Foundation ligt bij de volgende founding partners: