Weconomics richt zich primair op het opnieuw organiseren van het werk van de informatiewerker: niet langer en vooral met dure markten of binnen de belemmerende muren van bedrijven, maar binnen gedeelde informatienetwerken. Bijna alle beroepen en functies hebben te maken met het verwerken van informatie (informatie delen, opslaan, zoeken, communiceren, overleg, vergaderen, transacties uitvoeren, enzovoort). Omdat informatie de belangrijkste productiefactor en het verwerken van informatie het belangrijkste productieproces, is geworden, richt Weconomics zich vooral op het verbeteren van de productiviteit van informatiewerkers. We zijn toe aan de volgende stap in de organisatie van ons werk. Grofweg zien we de volgende ontwikkeling in de ‘instrumenten’, waarmee we ons werk organiseren:
  1. jachtgemeenschappen
  2. boerderijgemeenschappen
  3. ambachten en markten
  4. markten en bedrijven
  5. samenwerkingsverbanden
  6. gedeelde informatienetwerken
Automatisering, social media, het nieuwe werken, maar ook allerlei managementconcepten en opleidingen, hebben ons de afgelopen decennia nauwelijks productiever gemaakt. Dit komt vooral, omdat we ons belangrijkste werk (het verwerken van informatie), nog steeds via markten en vooral binnen de muren van gesloten bedrijven organiseren.

Weconomics is een model, een infrastructuur en een programma. Een transitieprogramma om samenwerkingsverbanden op te zetten en om processen uit bestaande instituten over te brengen naar bijvoorbeeld shared service centers, coöperaties of communities. We zullen ons werk, onze zorg, ons onderwijs, onze veiligheid en onze overheidstaken steeds minder binnen de statische muren van bestaande instituten organiseren en steeds meer binnen dynamische en organische communities. Door de informatiewerker productiever te maken houdt hij meer tijd over voor zorgtaken zoals zelf je kinderen van school halen, zelf je ouders verzorgen, zelf voor veiligheid in de wijk zorgen en zelf op een duurzame manier voedsel en energie produceren.

Een belangrijke en en structurele weg uit de crisis is het verbeteren van de productiviteit van informatiewerkers en het herverdelen van de surplustijd. Dit kan door het werk Weconomics te organiseren.