Let op! Deze website is vooral bedoeld voor Weconomics partners die al enige kennis hebben van het Weconomics gedachtegoed. Mocht je voor het eerst in aanraking komen met Weconomics dan adviseren we te beginnen met de website:


Weconomics programma
We zitten in een transitie: van een systeem dat gericht was op steeds meer welvaart, naar een systeem dat gericht is op een betaalbare en duurzame welvaart. het slim toepassen van organisatietechnologie en het zinvol gebruiken van het surplus dat hierdoor ontstaat, draagt hieraan bij. Het Weconomics programma helpt in deze transitie.

Volgens Weconomics levert productiviteitsgroei de meest gewenste bijdrage aan het oplossen van ons welvaartsprobleem. Naar verwachting is meer dan de helft van de werkenden in Nederland, meer dan de helft van de tijd bezig met het verwerken van informatie. Willen we naar een betaalbare en duurzame welvaart dan zullen we vooral de informatiewerker veel productiever moeten maken zodat deze meer tijd overhoudt voor taken waar bedrijven en overheden zich uit terugtrekken. Wanneer je twee keer zo productief wordt ben je om 12.30 klaar terwijl je evenveel verdient en 'maakt'. De vrij beschikbare tijd kunnen we dan gebruiken voor verduurzaming en meer vrije tijd.

Het verbeteren van de productiviteit lukt onvoldoende met de bestaande instrumenten: 'vrije markt' of ‘bedrijf’ (zelf doen of uitbesteden). Daarom gaan we ons werk steeds meer in professionele communities en gedeelde informatienetwerken organiseren. We gaan ons werk steeds meer Blockchain Organiseren. Weconomics helpt daarbij met een organisatiemodel, infrastructuur en programma.

Klimaatvluchtelingen, schuldencrisis, vergrijzing, verlaging pensioenen, stijgende zorgkosten, ongelijkheid,
schaarse grondstoffen, veiligheid in de wijk: enkele uitingen van ons welvaartsprobleem. Om verschillende redenen zijn we aan het begin van de 21e eeuw in een welvaartscrisis terecht gekomen. De kosten voor onze welvaart stijgen veel harder dan onze productiviteitsgroei 'toestaat'. Dit probleem kun je oplossen door bijvoorbeeld geld bij te drukken, langer doorwerken of door meer arbeidsmigratie. Maar de meest wenselijke vorm is het verbeteren van de productiviteit. Het systeem waarmee we onze welvaart ‘produceren’ is niet langer houdbaar en valt ook niet meer te repareren. We zullen een transitie maken naar een ander systeem om een meer duurzame welvaart 'te maken'. het Weconomics programma helpt hierbij.Deze website is onderdeel van de Weconomics programma en richt zich vooral op de verschillende  instrumenten die aangeboden worden door de Weconomics Foundation (WECONOMICS) en Weconomics partners.

Het Weconomics programma richt zich op de organisatie van een duurzame welvaart door vooral ons werk opnieuw te organiseren.
Het programma geeft, naast informatie ook praktische adviezen bij het opzetten van professionele communities en de transitie van bestaande processen van bedrijven en markten naar communities en gedeelde informatienetwerken. B
innen het Weconomics programma worden de volgende instrumenten aangeboden:

https://www.dropbox.com/s/p3e67g8dxtvtxc4/programma_instrumenten.pdf?dl=0

Klik op het overzicht voor het Weconomics programma. Klik binnen het overzicht op een instrument voor meer informatie over een bepaald instrument.

Deze website geeft een overzicht van een aantal Weconomics instrumenten. Per instrument wordt een korte toelichting gegeven. De instrumenten kunnen geboekt worden via Weconomics partners. Ook tref je bijvoorbeeld een link aan naar de inhoudsopgave en naar previews van Weconomics boeken. Ten slotte vind je ook een link om het boek te bestellen of je aan te melden voor een cursus. Op deze website staat ook informatie over doel- en doelgroep van de verschillende instrumenten uit het Weconomics programma en verwijzingen naar bijvoorbeeld blogs, artikelen en discussie. Ook tref je een agenda aan met de planning van de verschillende instrumenten.