Digital Innovation by Design
Onze (digitale) samenleving en werkorganisaties zullen de komende jaren fundamenteel gaan veranderen als gevolg van bijvoorbeeld:
 1. Purpose: steeds meer mensen zoeken naar een nieuwe bedoeling van werkorganisaties: ze moeten bijdragen aan een duurzame welvaart.
 2. Privacy: strengere Europese privacywetgeving (GDPR: een niet gemeld datalek kan een organisatie tot 4% van de wereldwijde omzet kosten).
 3. Productivity: behoefte om productiever te worden om stijgende welvaartskosten bij te houden.
 4. Power: behoefte in vooral Europa om minder afhankelijk worden van machtige Amerikaanse techbedrijven (ook wel de big five genoemd: Alphabet, Amazon, Apple, Facebook en Microsoft).

Samengevat hebben we het over vier belangrijke drijfveren voor een nieuw ontwerp van onze digitale samenleving en werkorganisaties: purpose, privacy, productivity & power.

Nieuwe concepten
Als gevolg van deze behoeften zien we allerlei fundamentele innovaties ontstaan. De meeste van deze innovaties moeten nog verder doorontwikkeld en toegepast gaan worden, voordat ze nut hebben voor de samenleving.

Voorbeelden van deze innovaties of concepten zijn de Blockchain (Distributed Ledger Technology), Privacy by Design, Productivity by Design, Power by Design, Personal Data Service (PDS), Data As A Service (DAAS), Data Logistics, Decentralized Autonomous Organizations (DAO’s), Attribute Based Encryption (ABE), Key HomoMorfisme (KHM) en tenslotte encryptie- en distributieconcepten als Sieve en Enigma van Harvard en MIT.

Niet bezit maar toegang is relevant
Om tegemoet te komen aan de vier drijfveren: purpose, privacy, productivity & power, ontstaat steeds meer de overtuiging dat niet het bezit van data relevant is, maar de toegang tot. Als een organisatie geen data bezit kan het deze bijvoorbeeld ook niet lekken. als we data beter delen worden we veel productiever en geven we minder macht aan bedrijven en overheden. 

Ander denkkader voor oplossing
Traditioneel organiseren we ons werk nog via bedrijven en niet transparante markten. Deze manier van werken lost de uitdagingen waar we voor staan niet op. We lossen problemen op met hetzelfde denkkader als waarmee we ze gecreëerd hebben. Het lijkt erop alsof we elk jaar de dakgoot repareren, maar die blijft lekken omdat de fundamenten rot zijn. Om aan de toenemende vraag naar purpose en productiviteitsgroei en een fundamenteel andere vorm van privacy & power tegemoet te komen, moeten we eerst naar een fundamenteel ander organisatieontwerp voor onze digitale samenleving.

Dat betekent terug naar de tekentafel en vanuit een nieuw perspectief en ontwerp gaan werken met een nieuwe IT-architectuur, waarbij niet langer ‘het bedrijf’ of ‘de overheid’ uitgangspunt is, maar het individu en het proces.

Oplossingen door samenwerken
Voor veel van deze innovaties is het noodzakelijk dat deze worden gerealiseerd op basis van een sterke samenwerking (co-creatie) tussen kennisinstellingen, bedrijfsleven, overheden, belangenorganisaties en gebruikers.

Weconomics en haar partners staan bekend om hun relevante oplossingen voor maatschappelijke problemen. Een groeiende hoeveelheid data (Big Data) is het gevolg van een slecht ontwerp. De manier waarop we nu onze digitale samenleving hebben ingericht geeft allerlei fundamentele problemen op het gebied privacy, productiviteitsgroei en macht.

Door slim te werken en het verder doorontwikkelen en toepassen van innovaties als PDS (Personal Data Service) en de Blockchain, kunnen we een antwoord geven op de steeds strenger wordende privacyregels, te lage productiviteitsgroei en ongewenste macht van Amerikaanse techbedrijven.

De workshop
De workshop 'Digital Innovation by Design' zal plaats vinden aan de hand van een visiedocument (perspectief, probleem en oplossingsrichting) die door de initiator, organisatie van de workshop of bijvoorbeeld een Weconomics fellow is uitgewerkt. Een voorbeeld van een visie is dat technologie weinig oplost als we niet eerst naar het ontwerp kijken waarmee we digitale vraag en aanbod organiseren. Ook lost nieuwe technologie weinig op als de overheid het tegenstrijdig beleid blijft voeren van én innovatie, én volledige werkgelegenheid. Of zoals Karl marx zei:

‘The innovation of to many usefull things results in to many useless people’.


Een visiedocument wordt ontwikkeld met partners die werkzaam zijn bij de overheid, het bedrijfsleven, kennisinstellingen, (eind)gebruikers en vooral domeinleiders van startende communities. Met de principes uit het visiedocument worden de benodigde randvoorwaarden van Digital Innovation by Design', voor het eerst geschetst.

Het ontwikkelde visiedocument zal tijdens deze workshop worden besproken aan de hand van de (vooraf ingebrachte) perspectieven van de deelnemers. Vervolgens zal visie en dialoog meegenomen worden in bijvoorbeeld de opzet van jouw project voor de de uitvoering van 'Digital Innovation by Design'. Deelnemers aan de workshop worden uitgenodigd deel te nemen aan je project als je dat wilt.

Doel
Deze workshop is een bijeenkomst met een hoog interactief gehalte en richt zich vooral op de start van jouw project. Tijdens de bijeenkomst worden verschillende stakeholders alleen en samen uitgedaagd om tot een open-innovatie te komen om jouw kansen te pakken en problemen op te lossen.

Doelgroep
Vanwege de doelstellingen en de interactieve aard van een workshop is het aantal deelnemers per workshop beperkt tot 20. De groep deelnemers bestaat uit medewerkers van kennisinstellingen, bedrijfsleven, overheden, belangenorganisaties, communities en bestaat deels ook uit een aantal deelnemers die persoonlijk zijn uitgenodigd en deels uit een aantal deelnemers dat zich zelf heeft aangemeld.

Programma

 1. Een inleiding tot de problematiek c.q. de uitdagingen van het project(idee), bekeken vanuit het perspectief van het betreffende domein en vanuit de projectinitiator. Vragen die aan de orde komen zijn bijvoorbeeld:
  • Wat kunnen bijvoorbeeld Weconomics en nieuwe concepten betekenen in het oplossen van maatschappelijke problemen?
  • Hoe kunnen we slimmer samenwerken tussen bedrijfsleven, overheid, kennisinstellingen en communities?
  • Wat zijn de principes en fundamenten van nieuw organiseren en 'Digital Innovation by Design?
  • Hoe kunnen we vanuit deze principes onze privacy beter borgen, productiever worden en minder afhankelijk worden van grote techbedrijven?
 2. Een reeks presentaties waarin de verschillende deelnemers hun eigen perspectief op een of meerdere aspecten van de betreffende visie of problematiek alsmede hun ideeën over mogelijke oplossingsrichtingen in dialoog/discussie delen.
 3. Een aantal rondetafelgesprekken in groepjes van 4-5 personen. Uiteindelijk worden de resultaten van de gesprekken samengevat en gebundeld en dienen als input voor de volgende stap.

Resultaat
Na de workshop moet de deelnemer in staat zijn te beoordelen of en hoe ze wil bijdragen aan een vervolgstap, bijvoorbeeld in de vorm van een project.

Duur
2 dagdelen.

Vorm
In groep, met een aantal inleidingen, dialoog/discussies en ruimte voor vragen en persoonlijke inbreng.

Voorbereiding

Lezen bijhorend projectidee, visiestuk of whitepaper.

Vervolg: projectdeelname
De Weconomics Foundation zet zich in voor de organisatie van een duurzame welvaart door technologie slim in te zetten op het gebied van digitale innovatie en met name op het gebied van purpose, privacy, productivity & power. Daarom organiseren we deze open-innovatie workshop met als doel geïnteresseerde bij elkaar brengen die the next step willen zetten in de inrichting van een nieuwe digitale samenleving. 

Deelnemers aan deze open-innovatie workshop krijgen als eerste de mogelijkheid om samen verder te werken aan de ontwikkeling en toepassing van genoemde innovaties met als doel de organisatie van een digitale samenleving voor het oplossen van relevante maatschappelijk problemen.

Hoe overleef ik de 21e eeuw?
Alle deelnemers aan de workshop ontvangen het boek: 'Weconomics, hoe overleef ik als informatiewerker de 21e eeuw?'.

Overig
Voor rooster, vorm, werkwijze, voorbereiding en investering, zie algemene informatie over dit instrument
.