Departament de Tecnologia de l'IES Camarles



"Bonitatem et disciplinam et scientiam doce me"

Scientists discover the world that exists; engineers create the world that never was.
Theodore Von Kaman, Aerospace Engineer

 
 
Tecnologia és un concepte molt ampli que tracta sobre l'ús i coneixement d'eines i tècniques i de com afecten a l'habilitat d'una especie per a controlar i adaptar-se al seu entorn. No obstant podríem definir la tecnologia (del grec τεχνολογια, que prové de τεχνολογος: τεχνη, "art, tècnica" i λογος, "tractat") com el conjunt de coneixements que permeten fabricar objectes i modificar el medi ambient, incloent-hi plantes i animals, per satisfer les necessitats i desitjos humans. Això implica el desenvolupament i l'aplicació d'eines, màquines, materials, tècniques, sistemes i processos.

Habitualment, s'associa la tecnologia puntera a invencions o estris desenvolupats recentment, basant-se en els últims descobriments científics. Tanmateix, invencions tan antigues com la roda, la fosa de metalls o l'escriptura són també fruit de la tecnologia. Al llarg dels temps, tots els procediments científics i tecnològics han generat tècniques per a resoldre els problemes i poder aconseguir, millorar o abaratir els productes o serveis on s'aplicaven.La tecnologia engloba també les diverses tècniques per produir els béns demanats per la societat. Les persones que es dediquen a la tècnica se'n diuen tècnics.

Encara que hi ha moltes tecnologies diferents entre sí, és freqüent utilitzar el terme en singular per referir-se a una d'elles en concret o al conjunt de totes plegades. Quan s'utilitza en majúscula, Tecnologia pot referir-se tant a la disciplina teòrica que estudia els sabers comuns a totes les tecnologies, com a Educació tecnològica, la disciplina escolar dedicada a la familiarització amb les tecnologies més importants.

La tecnologia té una metodologia pròpia, el mètode de projectes. A més, l'activitat tecnològica requereix un enfocament integrat dels distints elements que intervenen: el coneixement científic, l'aplicació tècnica, el component econòmic, la dimensió estètica, la dimensió comunicativa, etc. Leonardo da Vinci és un gran exemple d'aquesta multidiscipinarietat i d'aquesta evolució de la tècnica dins la Tecnologia.