Welkom

Welkom op de site van www.FreeEnergy4All.nl
Vrije Energie is een ander woord voor Nulpuntenergie.

De site FreeEnergy4All gaat over dé nieuwe energiebron van de toekomst. Energie die opgewekt wordt zonder dat er fossiele brandstof bij nodig is wat betekent dat er dus ook geen CO2 uitstoot is!

Ja, dit kunje rustig revolutionair noemen want dit zou op den duur dus heel veel problemen kunnen oplossen omdat hiermee de mondiale opwarming van de aarde, door het broeikaseffect, niet verder toeneemt en elke regering is hier naarstig naar op zoek.
Wat is dit dan voor energie zult u zich afvragen?

Men noemt dit “NulpuntEnergie” of “Vrije Energie” maar wat zegt dit dan, zult u zich afvragen. 
Ik wil hierover in het kort iets zeggen: zoals een vis zich niet bewust is dat hij in water zwemt, zijn wij ons niet bewust dat "alles" om ons heen energie is, ja hoe ongrijpbaar ook. Al meer dan honderd jaar zijn allerlei mensen op zoek geweest om uit deze "zee van e
nergie" energie af te tappen en om te zetten in bruikbare mechanische of elektrische energie. 

Nou en... zult u zeggen, en toen?
Ik vraag me dan wel eens af dat als je naar een atoom kijkt waar o.a. de elektronen met een grote snelheid om de kern draaien, waar komt die energie vandaan of: waarom stopt dit nooit? Zou deze Vrije 
Energie, die onbeperkt aanwezig is, daar iets mee te maken kunnen hebben?
Iets van het gedachtengoed t.a.v. Nulpuntenergie is b.v. te vinden in hoofdstuk 4 uit het boek van Jan Wicherink: "Ontheemde Zielen Ontwaken", een samengaan van wetenschap en spiritualiteit. ZieNulpuntEnergie.

Waarom is de naam FreeEnergy4All gekozen?


FreeEnergy4All beoogt het beschikbaar komen van Vrije Energie voor iedereen. Vrije Energie is echter alleen "vrij" indien er op een manier van maximale zuiverheid, transparantie en integriteit mee omgegaan wordt. FreeEnergy4All streeft dit doel na en drukt dit uit in deze naam. Heb je interesse en wil je vrijblijvend op de hoogte blijven? Klik dan op inschrijven.

Comments