COM ES FA UN PROGRAMA DE TELEVISIÓ?Autora: Txús Sartorio
10 de juliol del 2009/actualitzada gener 2014

Dirigida als alumnes de Cicle Superior de Primària i 1r 2n ESO
Àrea de llengua catalana / castellana / informàtica/Plàstica