Probleemstelling

Slavernij is helaas iets van alle tijden en samenlevingen. Zowel in de Stroomculturen als in de Klassieke Oudheid zijn slavenarbeid en slavenhandel wijdverspreid. Tijdens de Middeleeuwen blijft vooral in Zuid-Europa de slavernij op een beperkte schaal bestaan. In de Nieuwe Tijd neemt de Europese slavenhandel opnieuw geleidelijk in omvang toe.
Hoe komt dat? Hoe verloopt die handel? Wat met slavernij en en slavenhandel in andere samenlevingen?