Imatges extretes de:
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/cb/Paramecium.jpg/200px-Paramecium.jpg
http://mividaessuegno.files.wordpress.com/2009/03/light-virus-1.jpg
http://www.educa.madrid.org/web/ies.alpajes.aranjuez/argos/imagenes/lifeonus.png


WebQuest orientada a alumnes de 1er de E.S.O. Àrea de Ciències Naturals.

Pàgina creada per Neus López Soler
nlopez76@xtec.cat

Juliol de 2009