Wprowadzenie

OCENA RYZYKA

Tematem webqesta jest ocena ryzyka zawodowego. 

Waszym zadaniem będzie przedstawienie zagrożeń oraz sposobów lub
     metod ich eliminacji, a także określenia prawdopodobieństwa
 
     występowania zdarzeń niepożądanych.

 Na dalszych stornach znajdują się informacje i materiały niezbędne do 
      sporządzenia oceny ryzyka zawodowego.