www.webpublicist.nl
info@webpublicist.nl

 

 www.wtctwente.info

 www.quotezak.nl

 www.kelderiek.nl

 

Niet meer actueel, maar dat verandert mogelijk de komende tijd!

 Motto:

Kleine moeite, Groot plezier

web site analytic

Mail vragen naar: info@webpublicist.nl 

De Webpublicist

Een publicist verzamelt feiten over recente gebeurtenissen van algemeen belang en verwerkt deze tot een column of een verslag dat hij vervolgens publiceert in een actueel (nieuws)medium.

Een verschil met een journalist is dat bij de publicist het accent ligt op het verzamelen, beschrijven en publiceren en niet op analyseren en diepgaand onderzoek. Heel oneerbiedig zou je kunnen zeggen dat een publicist meer bureau- dan veldwerk verricht.

Een publicist wordt gezien als de beoefenaar van een vrij beroep.In dit geval wil dat zeggen dat hij of zij vaak werkt vanuit een diepere motivatie die losstaat van een directe aanstelling of opdracht.

Iedereen die schrijft over actuele gebeurtenissen en deze pennenroerselen vervolgens publiceert, kan zich publicist noemen. Ongeacht voor welk medium hij of zij werkt en of het bezoldigd gebeurt of niet. In deze huidige tijd is het world wide web natuurlijk de plaats bij uitstek om te publiceren.

Ondergetekende is een product van deze moderne tijd waarin je pennenvruchten met een druk op de knop wereldkundig maakt. Alles van achter het bureau in de behaaglijke computerkamer.