กำหนดการสอบแข่งขัน

โพสต์16 ส.ค. 2554 00:25โดยsumphan phanphim   [ อัปเดต 17 ต.ค. 2554 21:46 ]

กำหนดการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น  ตามมาตรา  38 ค (2)

ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 

วันที่

รายการ

วันจันทร์ที่  17    ตุลาคม    2554

อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา ประกาศแก้ไขหลักสูตรการสอบแข่งขัน

(ภาค ข ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง) ตารางสอบ  วันสอบ

ภายในวันพฤหัสบดีที่ 10 พฤศจิกายน

อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา ประกาศ กำหนดสถานที่สอบ

2554

และการปฏิบัติตนของผู้เข้าสอบ

วันจันทร์ที่ 12  ธันวาคม   2554

สอบข้อเขียน

ภาค       ความรู้ความสามารถทั่วไป และ

ภาค       ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง

 

 อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา

ภายในวันอังคารที่  27  ธันวาคม  2554

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียนและกำหนดวันสอบสัมภาษณ์

 

(ก่อนวันสอบไม่น้อยกว่า  5  วันทำการ)

วันเสาร์-อาทิตย์ ที่ 7-8  มกราคม  2555

อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา

สอบภาค ค  ความเหมาะสมกับตำแหน่ง โดยวิธีการสัมภาษณ์

ภายในวันศุกร์ที่  20  มกราคม  2555

ประกาศผลการสอบแข่งขัน ขึ้นบัญชีไว้  2  ปี

- ส่งประกาศผลการสอบแข่งขันให้ สพฐ. และ ก.ค.ศ. ทราบ

 

ภายใน  5  วันทำการหลักจากการประมวลผล

Comments