ข้อมูลสารสนเทศ

ทีมพัฒนาระบบ

สถิติการเข้าเว็บไซต์

เจ้าของไซต์

  • sumphan phanphim

ผู้เขียนหน้าเว็บ

  • sumphan phanphim
    สิงหาคม 9, 2011

ผู้บริหาร สพป.นค.2

 
คลิกเพื่อดูรายละเอียด
นายธีรพงษ์ สารแสน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2
 
 
คลิกเพื่อดูรายละเอียด
นายเสถียร แสนอุบล
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
 
 
คลิกเพื่อดูรายละเอียด
นายอนันต์ พันนึก
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
 
 
คลิกเพื่อดูรายละเอียด
นายประหยัด โพนสิงห์
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
 
 
คลิกเพื่อดูรายละเอียด
นายวีระพล สารบรรณ
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
 
 
คลิกเพื่อดูรายละเอียด
นายอำนวย ทิพย์กำจร
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
 
คลิกเพื่อดูรายละเอียด
นายสวัสดิ์ แสงขัน
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
 
คลิกเพื่อดูรายละเอียด
นายสมเพียร ประจิมทิศ
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา