ผู้บริหาร สพป.นค.2

 
คลิกเพื่อดูรายละเอียด
นายธีรพงษ์ สารแสน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2
 
 
คลิกเพื่อดูรายละเอียด
นายเสถียร แสนอุบล
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
 
 
คลิกเพื่อดูรายละเอียด
นายอนันต์ พันนึก
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
 
 
คลิกเพื่อดูรายละเอียด
นายประหยัด โพนสิงห์
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
 
 
คลิกเพื่อดูรายละเอียด
นายวีระพล สารบรรณ
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
 
 
คลิกเพื่อดูรายละเอียด
นายอำนวย ทิพย์กำจร
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
 
คลิกเพื่อดูรายละเอียด
นายสวัสดิ์ แสงขัน
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
 
คลิกเพื่อดูรายละเอียด
นายสมเพียร ประจิมทิศ
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา