สอบบรรจุ

 
ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2
เรื่อง   รายชื่อผู้สอบแข่งขันได้และการขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคล
เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ตำแหน่งครูผู้ช่วย  ปี พ.ศ. 2555
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2
[09-ก.ค.-55]

- ไฟล์ประกาศ
- ภาษาไทย
- ภาษาอังกฤษ
- คณิตศาสตร์
- วิทยาศาสตร์
- พลศึกษา
- คอมพิวเตอร์

------------------------------------------------------------------------------------------------
ประกาศ  อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย  เขต 2  เรื่อง  เลื่อนการประกาศรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. 2555   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2  [เปิดดูรายละเอียด] [30-มิ.ย.-55]  
------------------------------------------------------------------------------------------------
ค้นหารายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันครูผู้ช่วย 1/55
แผนที่สนามสอบ 
ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. 2555 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 (แก้ไขเพิ่มเติม) [เปิดดูรายละเอียด] [20-มิ.ย.-55]

ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. 2555 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2
[19-มิ.ย.-55]
ประกาศ
แนวปฏิบัติในการสอบ
คณิตศาสตร์ (มีสิทธิ์สอบ)
คอมพิวเตอร์ (มีสิทธิ์สอบ)
พลศึกษา (มีสิทธิ์สอบ)
ภาษาไทย (มีสิทธิ์สอบ)
ภาษาอังกฤษ (มีสิทธิ์สอบ)
วิทยาศาสตร์ทั่วไป (มีสิทธิ์สอบ)


คณิตศาสตร์ (ไม่มีสิทธิ์สอบ)
คอมพิวเตอร์ (ไม่มีสิทธิ์สอบ)
พลศึกษา (ไม่มีสิทธิ์สอบ)
ภาษาไทย (ไม่มีสิทธิ์สอบ)
ภาษาอังกฤษ (ไม่มีสิทธิ์สอบ)
วิทยาศาสตร์ทั่วไป (ไม่มีสิทธิ์สอบ)

------------------------------------------------------------------------------------------------
รายงานจำนวนผู้สมัครสอบแข่งขันครูผู้ช่วย 1/55 
------------------------------------------------------------------------------------------------
 ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. 2555 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 (แก้ไขเพิ่มเติม) (7-มิ.ย.-55)
-ไฟล์ประกาศ
------------------------------------------------------------------------------------------------
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 เรื่อง มาตรการป้องกันการทุจริตในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 (5-มิ.ย.-55)
-ไฟล์ประกาศ
------------------------------------------------------------------------------------------------
ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. 2555 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 (31-พ.ค.-55) 
------------------------------------------------------------------------------------------------
ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2
เรื่อง ให้ผู้สอบแข่งขันไปรายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (2) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2
(1-มี.ค-55)   - ไฟล์ประกาศ
 
------------------------------------------------------------------------------------------------
การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น  ตามมาตรา  38  ค.(2)
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต  2
(20-ม.ค-55)
- ไฟล์ประกาศ
- นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
- นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
- นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

------------------------------------------------------------------------------------------------
 
วิชาเอกที่เปิดรับสมัครสอบแข่งขัน
หน้าเว็บย่อย (1): ผู้บริหาร สพป.นค.2
ċ
sumphan phanphim,
19 ส.ค. 2554 05:30
ċ
sumphan phanphim,
21 มิ.ย. 2555 00:22
Ċ
sumphan phanphim,
13 มิ.ย. 2555 04:03
Ċ
sumphan phanphim,
1 มิ.ย. 2555 21:44
Ċ
sumphan phanphim,
7 มิ.ย. 2555 03:29
Ċ
sumphan phanphim,
5 มี.ค. 2555 19:43
Ċ
sumphan phanphim,
1 มิ.ย. 2555 21:42
Comments