ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์กลุ่มนิเทศฯ สพป.หนองคาย เขต 2http://210.246.188.154/dltv/login.php

ข่าวประชาสัมพันธ์

 • รวมข้อสอบ NT, O-NET กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  โดยชมรมครูภาษาไทย  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต ๒  ได้รวบรวมข้อสอบภาษาไทยให้สถานศึกษาในสังกัดเลือกใช้ในการเตรียมความพร้อมการทดสอบ NT ...
  ส่ง 17 ธ.ค. 2557 20:36 โดย ฉวีวรรณ ถาโท
 • การจัดอบรมครูกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ บริษัท  แม็คแอ็ดดูเคชั่น  จำกัด  จะจัดอบรมครูกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ หลักสูตร “โครงการพัฒนาทักษะการคิดและยุทธวิธีแก้ปัญหาคณิตศาสตร์” ในวันอาท ...
  ส่ง 7 ธ.ค. 2557 22:30 โดย จักรพัฒน์ สมบูรณ์
 • สพป.นค. 2 จัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมฯ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 64/57 ระหว่างวันที่ 5-7 พ.ย. 57 วันนี้ (5 พ.ย. 52) เวลา 09.00 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคายเขต 2      จัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ...
  ส่ง 4 พ.ย. 2557 22:22 โดย จักรพัฒน์ สมบูรณ์
แสดงบทความ 1 - 3 จาก 9 รายการ ดูเพิ่มเติม »

กิจกรรมกลุ่มนิเทศฯ

 • นิเทศติดตามการดำเนินงานของโรงเรียน ระหว่างวันที่ 14-20 พฤศจิกายน 2557  คณะกรรมการนิเทศเครือข่ายทุ่งหลวงต่างคำ ประกอบด้วย ท่านรองประหยัด  โพนสิงห์, ผอ.รัฐฐา  มานัส  , ศน.อนุชิต ...
  ส่ง 11 ม.ค. 2558 18:36 โดย จักรพัฒน์ สมบูรณ์
 • การอบรมขยายผลโครงการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2557 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 จัดอบรมขยายผลโครงการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม สำหรับโรงเรียนขนาดเล็ก ซึ่งถือเป็นนโยบายสำคัญเร่งด ...
  ส่ง 31 ส.ค. 2557 00:19 โดย จักรพัฒน์ สมบูรณ์
 • การสัมมนาวิชาการ และแสดงมุฑิตาจิตผู้เกษียณอายุ ปี 2557 เมื่อวันที่ 20-21 สิงหาคม 2557 สมาคมศึกษานิเทศก์จังหวัดหนองคาย บึงกาฬ จัดงานสัมมนาวิชาการและงานแสดงมุฑิตาจิตผู้ที่เกณียณอายุประจำปี 2557  โดยได้ร ...
  ส่ง 17 ก.ย. 2557 15:29 โดย จักรพัฒน์ สมบูรณ์
 • การอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับพัฒนาการทางสมอง (BBL) ในการจัดอบรมครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.พรพิไล  เลิศวิชา ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ให้แก่ผู้เข้ารับการอบรมทุกคน  โดยจัดข ...
  ส่ง 23 ส.ค. 2557 00:23 โดย จักรพัฒน์ สมบูรณ์
แสดงบทความ 1 - 4 จาก 5 รายการ ดูเพิ่มเติม »

บทความน่ารู้

 • จะทำอย่างไรกันดี ? กับเด็กที่อ่านหนังสือไม่ออก จะทำอย่างไรกันดี ? กับเด็กที่อ่านหนังสือไม่ออกจากการที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  (นายจาตุรนต์ ฉายแสง)  ได้ประกาศ  วาระแห่งชาติด้านการศึกษา ของกระทรวงศึกษาธ ...
  ส่ง 26 ต.ค. 2557 23:39 โดย จักรพัฒน์ สมบูรณ์
 • นโยบาย 11 ข้อ สพฐ.ปีงบประมาณ 2558  ดาวน์โหลดเอกสาร คลิกที่นี่
  ส่ง 7 ก.ย. 2557 14:43 โดย จักรพัฒน์ สมบูรณ์
 • กรอบแนวคิดการนิเทศเต็มพิกัด ความหมายของ การนิเทศเต็มพิกัด คือ การปฏิบัติหน้าที่นิเทศการศึกษาโดยระดมพลังของการนิเทศ ทั้งจำนวนอัตรากำลังบุคลากร เทคนิควิธีการ และเชื่อมโยงเครือข ...
  ส่ง 22 ส.ค. 2557 23:52 โดย จักรพัฒน์ สมบูรณ์
แสดงบทความ 1 - 3 จาก 3 รายการ ดูเพิ่มเติม »

เอกสารแนะนำ

 • คู่มือแนวทางการนิเทศ กำกับ ติดตามทางไกลผ่นดาวเทียม เป็นเอกสารสำหรับให้โรงเรียนใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม โรงเรียนควรศึกษารายละเอียดและจัดทำแนวทางการดำเนินงานเพื่อรองรับการนิเทศ กำกับ  ติดตาม จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสำน ...
  ส่ง 11 ม.ค. 2558 19:48 โดย จักรพัฒน์ สมบูรณ์
 • คู่มือประเมินสมรรถนะสำคัญ ของผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน คู่มือประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพี้นฐานพุทธศักราช 2551 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6ชั้นมัธยมศ ...
  ส่ง 17 พ.ย. 2557 07:51 โดย จักรพัฒน์ สมบูรณ์
 • การเตรียมความพร้อมในการสอบ ONET ปี 2557 เตรียมพร้อมสอบโอเน็ต 2557  ดาวโหลดอีบุ๊ก o-net 57 เตรียมพร้อมสอบโอเน็ต 2556 
  ส่ง 17 พ.ย. 2557 07:45 โดย จักรพัฒน์ สมบูรณ์
แสดงบทความ 1 - 3 จาก 5 รายการ ดูเพิ่มเติม »

เอกสารวิชาการ

แสดงบทความ 1 - 5 จาก 5 รายการ ดูเพิ่มเติม »

สื่อการเรียนการสอน

แสดง 5 ไฟล์จากหน้า สื่อการเรียนการสอน