หน้าแรก


ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เพื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง

รายวิชา การใช้โปรแกรมประมวลผลคำ   (ง 20202)
 เว็บไซต์นี้จัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นสื่อกลางในการติดต่อสื่อสาร ระหว่างนักเรียน และครู  ตลอดจนผู้สนใจทั่วไป  ในการศึกษาหาความรู้  ขอให้ทุกท่านที่เข้าใช้บริการ ใช้งานด้วยความตั้งใจ และกรุณาใช้คำพูดที่สุภาพด้วย….
ทำความรู้จักกับการใช้โปรแกรมประมวลผลคำก่อนเรียน 


วิดีโอ YouTube