Khai thác GSO

Nắm vững thao tác, thực hiện hiệu quả

 

| HOME | HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ | CÁCH PHÁT TRIỂN MẠNG LƯỚI |

1. XÁC ĐỊNH LOẠI QUẢNG CÁO:

Khi bạn login vào tài khoản của bạn, hệ thống GSO sẽ dẫn bạn đến list quảng cáo (như hình phía dưới), có thể tạm thời phân làm 3 loại quảng cáo như sau:

(1) Quảng cáo có tiền, những quảng cáo có giá trị GM ví dụ 0,01GM tương đương với 0,01USD

(2) Quảng cáo quá hạn là loại quảng cáo có tiền nhưng vì bạn chưa kịp đọc nó (có thể do bạn ít vào) nên nó chuyển thành quá hạn

(3) Quảng cáo không tính điểm, khi bạn đọc nó bạn sẽ không được cộng GM vào tài khoản

 

2. ĐỌC QUẢNG CÁO

Đâu tiên bạn click chuột vào link quảng cáo có GM, truớc mặt bạn sẽ hiện ra một cửa sổ trung gian với những nọi dung tổng quát về quảng cáo đó ví dụ như hình sau:

 

Bạn tiếp tục click chuột lên chữ vào đây (được khoăn lại) và sau đó hệ thống dẫn bạn đến phần quảng cáo của nhà tài trợ hình ảnh được thể hiện như dưới đây:

 

 

 

Bạn đọc hoặc không tùy bạn, nhưng bạn phải để cho đồng hồ đến ngược đến số 0 (ở dòng trên cùng), thì tài khoản của bạn mới được cộng thêm GM, khi đồng hồ đếm đến 0 thì dòng chữ trên cùng sẽ đổi thành dòng chứ " Tài khoản của bạn đã tăng thêm: xxxGM, bạn xem như hình phía dưới.

Khi bạn thực hiện được đến phần này 1 cách thành thạo rồi thì bạn bắt đầu tìm hiểu những phần còn lại của GSO, vì nó sử dụng tiếng Việt nên cũng dể hiểu, Chúng tôi tin rằng bạn sẽ thực hiện được

Chúc bạn thành công

Nhóm NTD