Hướng dẫn đăng ký

Đăng ký chính xác sử dụng dài lâu!

 

  | HOME  | CÁCH KHAI THÁC GSO | CÁCH PHÁT TRIỂN MẠNG LƯỚI |

Đầu tiên bạn click chuột vào đường link: www.gso-media.com  sau vài giây trước mắt bạn sẽ hiện ra một mẫu đăng ký như sau:

 

 

Sau khi bạn điền xong các thông tin trên, bạn đọc phần Cam kết và click chuột vào mục [ ] * Tôi đã đọc kỹ cam kết (click vào để đồng ý đăng ký), bạn phải click chuột vào ô vuông này nếu không, bạn không thể đăng ký được, Cuối cùng bạn click chuột vào Nút Đăng Ký, như vậy là xong phần đăng ký.

Lưu ý : bạn nhớ rằng phải điền chính xác để sử dụng lâu dài, bạn không thể sửa các thông tin quan trọng trong mẫu đăng ký này