หน้าแรก

ประกาศล่าสุด

 • รายละเอียดการแข่งขัน อกท.ระดับชาติ ครั้งที่ 41 รายละเอียดการแข่งขัน การประกวด การสัมมนา ในการประชุมวิชาการ อกท.ระดับชาติ ครั้งที่ 41 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุราษฎร์ธานี ระหว่างวันที่ 15-20 กุมภาพ ...
  ส่ง 26 ม.ค. 2563 19:08 โดย ToomTAM CK.
 • เชิญประชุม ครั้งที่ 4/2562 ด้วยองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ภาคกลาง ต้องดำเนินกิจกรรมขององค์การให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ขององค์การที่ได้กำหนดไว้ และเพื่อเป ...
  ส่ง 26 ต.ค. 2562 00:38 โดย ToomTAM CK.
 • กำหนดการคัดเลือกสมาชิกศิษย์เก่า อกท.ดีเด่น กำหนดการตรวจคัดเลือกศิษย์เก่า อกท.ดีเด่น ภาคกลาง ปีการศึกษา ๒๕๖๒ องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมาร ...
  ส่ง 3 ต.ค. 2562 02:44 โดย ToomTAM CK.
 • กำหนดการเลื่อนระดับและคัดเลือกสมาชิก อกท.ดีเด่น กำหนดการตรวจสอบคุณสมบัติเพื่อเลื่อนระดับเป็นสมาชิก อกท.ระดับภาค การคัดเลือกสมาชิก อกท. ดีเด่น ระดับภาค สมาชิกพัฒนาสังคมและบริการชุมชนดีเด ...
  ส่ง 3 ต.ค. 2562 02:43 โดย ToomTAM CK.
 • กำหนดการตรวจหน่วย อกท.ดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2562 กำหนดการตรวจคัดเลือกหน่วย อกท.ดีเด่น ภาคกลาง ปีการศึกษา ๒๕๖๒ องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ภาคกลาง ระหว ...
  ส่ง 3 ต.ค. 2562 02:41 โดย ToomTAM CK.
 • ประชุมคณะกรรมการ อกท.ครั้งที่ 1/2562 เชิญประชุมคณะกรรมการ อกท.ภาคกลาง ครั้งที่ 1/2562 ในวันที่ 29 พฤษภาคม 2562 เวลา 9.00 น. ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชลบุรี โดยผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด ...
  ส่ง 31 พ.ค. 2562 06:41 โดย ToomTAM CK.
แสดงบทความ 1 - 6 จาก 6 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ไฟล์ล่าสุด

แสดง 5 ไฟล์จากหน้า คำสั่ง-อกท.ภาคกลาง-2562

ความรู้ อกท.