Khách Sạn Tại Quảng Bình

Khách sạn Sài Gòn - Quảng Bình ****

20 Quách Xuân Kỳ, TP.Đồng Hới

Tel: (84-52) 382 2276

Fax: (84-52) 382 2404

Số phòng: 95

Giá (US$): 50-110

 

Khu du lịch Sun Spa ****

Mỹ Cảnh, Bảo Ninh, TP.Đồng Hới

Tel : (84-52) 384 2999

Fax: (84-52) 384 2555

Số phòng: 243

Giá (US$): 75-180

 

Khách sạn San Hô Đỏ ***

119 Trương Pháp, TP.Đồng Hới

Tel:  (84-52) 382 4971

Fax:  (84-52) 382 4973

Số phòng: 58

Giá (US$): 20-40

 

Khách sạn 8 – 3 **

129 Lý Thường Kiệt, TP.Đồng Hới

Tel:  (84-52) 382 3766 / 382 7888 

 

Khách sạn Cosevco Nhật Lệ **

16 Quách Xuân Kỳ, TP.Đồng Hới

Tel: (84-52) 382 2180/ 384 0088

Fax: (84-52) 384 0392

Số phòng:  50

Giá (US$): 50-60

 

Khách sạn COSEVCO Star **

Khu số 3, thị trấn Ba Đồn, huyện Quảng Trạch

Tel: (84-52) 351 3572/ 351 4000

Fax: (84-52) 351 2721

Số phòng: 30

Giá (US$): 18-20

 

Khách sạn Du lịch Công đoàn Nhật Lệ **

Trương Pháp, TP.Đồng Hới

Tel : (84-52) 382 2369

Fax: (84-52) 382 7684

Số phòng: 65

Giá (US$): 13

 

Khách sạn Phú Quý **

Thôn Nam Phú, Quang Phú, TP.Đồng Hới

Tel: (84-52) 381 0369

Fax: (84-52) 381 0369

 

Khách sạn Phương Nam **

10 Quang Trung, TP.Đồng Hới

Tel:  (84-52) 382 0390

Số phòng: 50

Giá (US$): 10-20

 

Khách sạn  Sông Loan **

Xã Quảng Tùng, huyện Quảng Trạch

Tel: (84-52) 359 6024

 

Khách sạn Du lịch Kẻ Bàng *

28 Hồ Xuân Hương, TP.Đồng Hới

Tel: (84-52) 384 1063

 

Khách sạn Hoàng Nhật Anh*

28 Quang Trung, TP.Đồng Hới

Tel: (84-52) 382 2409 / DĐ: 0913 384 393

Fax: (84-52) 384 0269

 

Khách sạn Hữu Nghị *

22 Quách Xuân Kỳ, TP.Đồng Hới

Tel : (84-52) 382 2567

Fax : (84-52) 382 2463

Số phòng:  23

Giá (US$): 10-20

 

Khách sạn Luxe *

Trương Pháp, TPĐồng Hới

Tel: (84-52) 384 5959

Fax: (84-52) 384 6363

 

Khách sạn Tân Bình *

04 Lê Văn Hưu, TP.Đồng Hới

Tel: (84-52) 382 2181

Fax: (84-52) 382 3132

 

Khách sạn Anh Linh

38 Dương Văn An, TP.Đồng Hới

Tel: (84-52) 382 0297    
Fax: (84-52) 382 0297 

 

Cơ sở Lưu trú Anh Linh II

Đường Trương Pháp,  TP.Đồng Hới

Tel: (84-52)  382 4364

 

Khách sạn Ban Mai

Trương Pháp, KDL An Phú, TP.Đồng Hới

Tel: (84-52) 381 0755 / 381 0756       
Fax: (84-52) 381 0757

 

Khách sạn Bình Dương

114 Dương Văn An, TP.Đồng Hới

Tel: (84-52) 382 2399

 

Khách sạn Bình Minh

231 Ký Thường Kiệt, TP.Đồng Hới

Tel: (84-52) 382 0746

 

Khách sạn Diệu Linh

305 Lý Thường Kiệt, TP.Đồng Hới

Tel: (84-52) 382 3429

 

Khách sạn Đá Nhảy 

Xã Thanh Trạch, huyện Bố Trạch

Tel: (84-52) 386 6041

Fax: (84-52) 386 6042

Số phòng: 28

Giá (US$): 8-10

 

Khách sạn Đại Nam

ĐườngTrương Pháp, TP.Đồng Hới

Tel: (84-52) 382 9386

 

Khách sạn Đồng Hới 

50 Quang Trung, TP. Đồng Hới

Tel:  (84-52) 382 2298/ 382 5156

Fax: (84-52) 382 8117

Số phòng:49

Giá (US$): 5-20

 

Khách sạn Kiều Giang

Tiểu khu 4, P.Hải Đình, TP.Đồng Hới

Tel: (84-52) 382 0108

 

Khách sạn Kim Liên I

465 Lý Thường Kiệt, TP.Đồng Hới

Tel: (84-52) 382 3073

 

Khách sạn Kim Long

Đường Trương Pháp, TP.Đồng Hới

Tel:  (84-52) 382 7590

 

Khách sạn Hạ Đồng

06 Quang Trung, TP.Đồng Hới

Tel: (84-52) 385 1058

 

Khách sạn Hà Nội
36 Phan Chu Trinh, phường Đồng Mỹ, TP.Đồng Hới

Tel: (84-52) 382 9888 /  (84-52) 382 5666

Fax: (84-52) 384 4383

DĐ: 0912457798

Email: hanoihotelquangbinh@gmail.com

 

Khách sạn Hải Long

215 Lý Thường Kiệt, TP.Đồng Hới

Tel: (84-52) 382 0120

 

Khách sạn Hằng Nga

117B Lý Thường Kiệt, TP.Đồng Hới

Tel: (84-52) 382 2936

 

Khách sạn Hoà Bình 

52 Lý Thường Kiệt, TP.Đồng Hới

Tel: (84-52) 382 2347

Fax:  (84-52) 382 2543

Số phòng: 22

Giá (US$):  8-16

 

Khách sạn Hoa Hồng

02 Quang Trung, TP.Đồng Hới

Tel: (84-52) 382 3333

 

Khách sạn Hoa Mai

187 Lý Thường Kiệt,  TP.Đồng Hới

Tel: (84-52) 382 5831

 

Khách sạn Hoa Mai 2

Tiểu khu 2,  P. Hải Thành, TP.Đồng Hới

Tel: (84-52) 382 2746

 

Khách sạn Hoàng Anh

Tiểu khu 10, P. Đồng Phú, TP.Đồng Hới

Tel: (84-52) 382 1517

 

Khách sạn Hoàng Linh

Tiểu khu 4, P.Hải Đình, TP.Đồng Hới

Tel: (84-52) 382 1608

 

Khách sạn Hương Giang 

12A Quang Trung, TP.Đồng Hới

Tel: (84-52) 382 5387

 

Khách sạn Hương Quỳnh 

18 Quang Trung, TP.Đồng Hới

Tel: (84-52) 382 3011

Fax: (84-52) 382 5261

 

Khách sạn Hương Trà

09 Trần Quang Khải,  TP.Đồng Hới

Tel: (84-52) 382 2216

 

Khách sạn Hương Xuân

79 Lý Thường Kiệt, TP.Đồng Hới

Tel: (84-52) 382 9703

 

Khách sạn Linh Trang

191 Lý Thường Kiệt, TP.Đồng Hới

Tel: (84-52) 384 0277

 

Khách sạn Lương Thực

19 Lý Thường Kiệt, TP.Đồng Hới

Tel: (84-52) 382 2350

 

Khách sạn Mỹ Hưng

Đường Trương Pháp, TP.Đồng Hới

Tel: (84-52) 382 9907

 

Khách sạn Mỹ Quang

69Trương Pháp, TP.Đồng Hới

Tel: (84-52) 382 0691

 

Khách sạn Năm Long

22 Hồ Xuân Hương, TP.Đồng Hới

Tel: (84-52) 382 1581

 

Khách sạn Sài Gòn - Phong Nha 

Xã Sơn Trạch, huyện Bố Trạch

Tel: (84-52) 367 7016

Fax: (84-52) 367 7466

Số phòng: 25

Giá (US$): 15-18

 

Khách sạn Sông Son

30 Quang Trung, TP.Đồng Hới

Tel: (84-52) 382 8453

Fax: (84-52) 384 1837

 

Khách sạn Tân Cương 

16A Quang Trung, TP.Đồng Hới

Tel: (84-52) 382 5598

 

Khách sạn Tân Cương 2

179 Lý Thường Kiệt,  TP.Đồng Hới

Tel: (84-52) 384 2861

 

Khach sạn Tân Ngọc Ánh

Quốc lộ 1 A, P.Phú Hải, TP.Đồng Hới

Tel: (84-52) 382 0651

 

Khách sạn Thái Bình

46 Ký Thường Kiệt, TP.Đồng Hới

Tel: (84-52) 382 3110

 

Khách sạn Thanh Long

56 Nguyễn Du, TP.Đồng Hới

Tel: (84-52) 382 2462

 

Khách sạn Thành Mỹ  

Tiểu khu 4, P.Hải Thành, TP.Đồng Hới

Tel: (84-52) 384 0776

 

Khách sạn Thanh Phúc

242 Lý Thường Kiệt, TP.Đồng Hới

Tel: (84-52) 382 3774

Fax: (84-52) 384 4789

 

Khách sạn Thiên Long

16 Quang Trung, TP.Đồng Hới

Tel: (84-52) 382 0519

 

Khách sạn Thúy Nga

12 Quang Trung, TP.Đồng Hới

Tel: (84-52) 384 0865

 

Khách sạn Tứ Quý

Đường Trương Pháp, TP.Đồng Hới

Tel: (84-52) 384 0776

 

Khách sạn Trang Đài 

7 Nguyễn Hữu, TP.Đồng Hới

Tel: (84-52) 382 4470

Fax:  (84-52) 382 4470

 

Khách sạn Trường Sơn 

Tổ 5, tiểu khu 4, phường Hải Đình, TP.Đồng Hới

Tel: (84-52) 382 7007

 

Nhà khách ga Đồng Hới 

Tiểu khu 4, Nam Lý, TP.Đồng Hới

Tel : (84-52) 383 8904

 

Nhà khách Ngân hàng Đầu tư và Phát triên

3 Nguyễn Trãi, TP.Đồng Hới

Tel: (84-52) 382 3076

Fax:(84-52) 382 2444

 

Nhà khách Thanh Niên

Đường Trường Pháp,  TP.Đồng Hới

Tel: (84-52) 381 0447

 

Nhà nghỉ 30/4

Đường Trương Pháp, TP.Đồng Hới

Tel: (84-52) 384 3270

 

Nhà nghỉ Du lịch Đường sắt

Đường Trương Pháp, TP.Đồng Hới

Tel: (84-52) 384 4749

 

Nhà nghỉ Điện Lực

Đường Trương Pháp, TP.Đồng Hới

Tel: (84-52) 381 0555

 

Nhà nghỉ Hoa Hồng

Đường Trương Pháp, TP.Đồng Hới

Tel: (84-52) 382 4097

 

Nhà nghỉ Mai Hồng

Đường Trương Pháp, TP.Đồng Hới

Tel: (84-52) 382 4219

 

Nhà nghỉ Tuấn Anh

42 Lê Quý Đôn, TP.Đồng Hới

Tel: (84-52) 384 5385

 

Nhà nghỉ Tứ Linh

61 Trương Pháp, TP.Đồng Hới

Tel: (84-52) 382 1324
Comments