Khách Sạn Tại Ninh Chữ

Khu du lịch Sài Gòn-Ninh Chữ ****

Thị trấn Khánh Hải, huyện Ninh Hải

Tel: (84-68) 387 3900 / 387 3120 / 387 6004

Fax: (84-68) 387 3023

Email: ninhchuhotel@hcm vnn vn
Website: www saigonminhchuhotel.com.vn
Số phòng: 102

Giá (US$): 65-200


Khu du lịch Long Thuận

***
Đường16/4, Bình Sơn- Ninh Chữ, TP. Phan Rang -Tháp Chàm

Tel: (84-68) 222 0220  / 222 0201 / 221 1254
Fax: (84-68) 392 0207

Email: booking@longthuanresort.com.vn

Website : www.longthuanresort.com.vn

Số phòng: 188

Giá (US$) : 21-36

 

Khu du lịch Hoàn Cầu **

Yên Ninh, TP.Phan Rang –Tháp Chàm
Tel: (84-68) 389 0077 /  389 0370   / 389 0500 / 350 1168
Fax: (84-68) 389 0252

Email : hoancauntn@vnn.vn

Website : www.hoancautourist.com.vn
Số phòng: 151

Giá (US$): 12-29

 

Khu du lịch Hòn Cò **

Quốc lộ 1, Cà Nà, Phước Diêm, Ninh Phước
Tel: (84-68) 376 0998 /  376 0999  / 376 0995

Fax: (84-68) 376 0997

Email: honcocana@hcm.vnn.vn

Số phòng: 20

Giá (US$): 15-18

 

Khách sạn Hữu Nghị **

398 Thống Nhất, TP. Phan Rang -Tháp Chàm
Tel: (84-68) 392 0434             
Fax: (84-68) 392 0431
Số phòng: 32

Giá (US$): 15-26

 

Khách sạn Ninh Thuận **

01 Đường 21/8, TP.Phan Rang -Tháp Chàm

Tel: (84-68)  382 4273 / 382 4282  
Fax: (84-68)  382 2142 
Số phòng: 24

Giá (US$): 10-19

 

Khách sạn Phong Lan **

Đường Yên Ninh, TP. Phan Rang -Tháp Chàm

Tel: (84-68) 389 0168 / 389 0160 / 389 0511  
Fax: (84-68) 389 0216
Số phòng: 106

Giá (US$): 8-24

 

Khách sạn Sao Mai **

16/4 Mỹ Hải, TP. Phan Rang -Tháp Chàm

Tel: (84-68)  387 8787/ 392 1948 / 392 1947  
Fax: (84-68)  382 1999

Email: prg.grps@mailinh.vn
Số phòng: 32

Giá (US$) : 10-14

 

Khách sạn Thống Nhất **

343Thống Nhất, TP. Phan Rang -Tháp Chàm

Tel: (84-68) 382 5406 /  382 7201 /  383 7698  
Fax: (84-68) 382 2943

Email: thongnhathotel_pr@hcm.vnn.vn
Webiste : www.thongnhathotel.com.vn

Số phòng: 32

Giá (US$) : 10-17

 

Khách sạn Hồ Phong *

363 Ngô Gia Tự, TP. Phan Rang –Tháp Chàm
Tel: (84-68) 392 0333    
Số phòng: 26

Giá (US$):10-15

 

Khách sạn Tím Paradise *

 58 Yên Ninh, Khu Ba Bồn, Khánh Hải, Ninh Hải

Tel: (84-68) 387 3096 

Website:www.timparadisevn.com

Số phòng: 10

Giá: 15-35

 

Khách sạn Bình Minh
Đường Yên Ninh, Thị trấn Khánh Hải, Ninh Hải
Tel: (84-68) 387 4226
Số phòng: 30

Giá(US$): 4-8

 

Khách sạn Cà Ná
Quốc lộ 1A , Cà Ná, Phước Diêm, Ninh Phước
Tel: (84-68) 376 1616 / 376 1320     
Fax: (84-68) 376 1320 
Số phòng: 22

Giá (US$): 8-12

 

Khách sạn Công Luyn

Đường 16/4, xã Mỹ Hải, TP. Phan Rang- Tháp Chàm

Tel: (84-68) 382 1111

Fax: (84-68) 382 2899

Website: www.congluynhotel.com.vn

Số phòng: 20

Giá (US$): 11-17

 

Khách sạn Hải Sơn
Quốc lộ 1A , Cà Ná, Phước Diêm, Ninh Phước
Tel: (84-68) 376 1322 / 376 1318 

Fax: (84-68) 376 1339

Số phòng: 14

Giá (US$): 9-11

 

Khách sạn Hiếu Hằng
Đường Yên Ninh, Khánh Hải, Ninh Hải
Tel: (84-68) 387 3052
Fax: (84-68)387 3186

Số phòng: 20
Giá (US$): 4-9

 

Khách sạn Phùng Hưng
260-262 Ngô Gia Tự, TP. Phan Rang –Tháp Chàm

Tel: (84-68) 383 0830
Số phòng: 14

Giá (US$): 9-18

 

Khách sạn Quang Dũng

63 Nguyễn Văn Trỗi, TP. Phan Rang – Tháp Chàm

Tel: (84-68)  224 1815 / 225 0048

Số phòng: 10

Giá (US$): 9-12

 

Khách sạn Tây Đô

Khánh Hải, Ninh hải, TP. Phan Rang- Tháp Chàm

Tel: (84-68) 387 3204 / 0983 038820

Số phòng: 13

Giá (US$): 5-8

 

Khách sạn Trang Hà
560-562-564Thống Nhất, TP. Phan Rang –Tháp Chàm
Tel: (84-68) 382 2606         
Fax: (84-68) 382 0091
Số phòng: 22

Giá(US$): 5-12

 

Khách sạn Việt Thắng

430 Ngô Gia Tự, TP. Phan Rang –Tháp Chàm

Tel: (84-68)  383 5899 / 221 0459 
Số phòng: 22

Giá (US$): 5-8

 

Khu du lịch Đen Giòn Ninh Chữ
Đường Yên Ninh, TP. Phan Rang –Tháp Chàm
Tel: (84-68) 387 4047/ 387 4223       
Fax: (84-68) 387 4431
Email: dongthuantourist@hcm.vnn.vn
Website:  www.denginninhchu.com
Số phòng: 96

Giá (US$): 24-40

 

Khu du lịch Tân Mỹ Á
Quốc lộ 27 Tân Sơn, Ninh Sơn
Tel: (84-68) 385 4575

Fax: (84-68) 385 6050
Số phòng: 10

Giá (US$): 5-6

 

Khu du lịch Thái Bình
Đường Yên Ninh, Khánh Hải, Ninh Hải
Tel: (84-68) 387 4824 / 387 5007    
Fax: (84-68) 387 5718
Số phòng: 40

Giá (US$): 11-30

 

Nhà khách T68

Đường 21/8, TP. Phan Rang- Tháp Chàm

Tel: (84-68) 382 6520

Số phòng: 21

Giá (US$): 10-15

 

Nhà khách Tỉnh ủy
01 Phạm Hồng Thái, TP. Phan Rang –Tháp Chàm
Tel: (84-68) 382 2434 / 382 3978 / 382 3991      
Fax: (84-68) 382 2434 
Số phòng: 16

Giá (US$): 8-13

 

Nhà nghỉ 119
119 Ngô Gia Tự, TP. Phan Rang –Tháp Chàm
Tel: (84-68) 382 3244 
Số phòng: 13

Giá (US$): 5-9

 

Nhà nghỉ Á Châu

Lô 7, Dãy N3, đường 16/4, TP. Phan Rang- Tháp Chàm

Tel: (84-68) 382 1796

Số phòng: 7

Giá (US$): 5-8

 

Nhà nghỉ FaRa
281 Thống Nhất, TP. Phan Rang – Tháp Chàm

Tel: (84-68) 382 0641 
Số phòng: 9

Giá (US$): 5-8

 

Nhà nghỉ KaKa
Thị trấn Khánh Hải, H. Ninh Hải

Tel: (84-68) 387 3920 
Số phòng: 11

Giá (US$): 5-7

 

Nhà nghỉ Hoà Hiệp

Đường Yên Ninh, Thị trấn Khánh Hải
Tel: (84-68) 387 3568 / 387 3114
Số phòng: 20

Giá (US$): 4-7

 

Nhà nghỉ Hưng Thịnh
54 đường 16/4, TP. Phan Rang – Tháp Chàm
Tel: (84-68) 392 1179
Số phòng: 5

Giá (US$): 7

 

Nhà nghỉ Hương Biển

Thị trấn Khánh Hải, Ninh Hải
Tel: (84-68) 387 3044 
Số phòng: 9

Giá (US$): 6

 

Nhà nghỉ Phương Đông
Lô 3,4, Dãy N3, Đ.16/4, TP.Phan Rang –Tháp Chàm
Tel: (84-68) 392 0044  / 382 3087
Số phòng: 12

Giá (US$):6-11

 

Nhà nghỉ Tịnh Nguyệt
432 Ngô Gia Tự, TP. Phan Rang – Tháp Chàm
Tel: (84-68) 392 0377  

Số phòng: 06

Giá (US$): 4-9

 

Nhà nghỉ Tư Hiền
44 Yên Ninh, Thị trấn Khánh Hải
Tel: (84-68) 387 3114 
Số phòng: 10

Giá (US$): 7

 

Căn hộ du lịch Hường

Khánh Hải, Ninh Hải

Tel: (84-68) 387 3299 / 387 3090

Số phòng: 13

Giá (US$): 3-5
Comments