Khách Sạn Tại Hội An

Khu du lịch Palm Garden *****

Lạc Long Quân, Cửa Đại, TP.Hội An
Tel:                   (84-510) 392 7927 

Fax:                  (84-510) 392 7928  

Email:               info@pgr.com.vn
Website:          
www.palmgardenresort.com.vn

 

Khách sạn Đông An ****
Cẩm An, TP.Hội An
Tel:                   (84-510) 392 7888         
Fax:                  (84-510) 392 7777
Email:               donganbeachhotel@dng.vnn.vn
Website:           www.donganbeachhotel.com.vn

Số phòng:         81

Giá (US$):         65-140

 

Khách sạn Hội An ****
10 Trần Hưng Đạo, TP.Hội An
Tel:                   (84-510) 386 1445       
Fax:                  (84-510) 386 1636
Email:               hoianhotel@dng.vnn.vn
Website:           www.hoiantourist.com

Số phòng:         160

Giá (US$):         50-100

 

Khách sạn Thái Bình Dương ****

321Cửa Đại, TP.Hội An
Tel:                   (84-510) 392 3777        

Fax:                  (84-510) 392 3455
Email:               info@hoianpacific.com 
Website:          
www.hoianpacific.com

 

Khách sạn Ven Sông ****
175 Cửa Đại, TP.Hội An
Tel:                   (84-510) 386 4800         
Fax:                  (84-510) 386 4900
Email:               hoianriver@dng.vnn.vn
Website:           hoianriverresort.com

 

Khách sạn Victoria **** 

Biển Cửa Đại, TP.Hội An
Tel:                   (84-510) 392 7040     
Fax:                  (84-510) 392 7041
Website:           www.victoriahotels-asia.com

 

Khu du lịch Hoi An Trails ****
276 Cửa Đại, TP.Hội An
Tel:                   (84-510) 392 3999         
Fax:                  (84-510) 392 3888
Email:               resa@hoiantrailsresort.com.vn
Website:           www.hoiantrailsresort.com.vn

 

Khu du lịch Hội An Beach  ****

01Cửa Đại, TP.Hội An
Tel:                   (84-510) 392 7011  
Fax:                  (84-510) 392 7019
Email:               reservation@hoianbeachresort.com.vn

Website:           www.hoianbeachresort.com

 

Khu du lịch Life   ****

01 Phạm Hồng Thái, TP.Hội An
Tel:                   (84-510) 391 4555           
Fax:                  (84-510) 391 4515
Email:               hoian@life- resorts.com
Website:           www.life- resort.com

 

Khu du lịch Swiss - BelHotel Goden Sand ****

Đường Thanh Niên, Cửa Đại, TP.Hội An
Tel:                   (84-510) 392 7555    
Fax:                  (84-510) 392 7560
Website:           www.swiss- belhotel.com/hoian

             

Khu du lịch Vĩnh Hưng  ****

111 Ngô Quyền, TP.Hội An
Tel:                   (84-510) 391 0393
Fax:                  (84-510) 391 0576
Email:               vinhhung.ha@dng.vnn.vn
Website:           www.vinhhunghotel.com

  

Khách sạn An Phú ***

288 Nguyễn Duy Hiệu, TP.Hội An
Tel:                   (84-510) 391 4345           
Fax:                  (84-510) 391 4054

 

Khách sạn Đông Dương ***
87 Cửa Đại, TP.Hội An
Tel:                   (84-510) 392 3601          
Fax:                  (84-510) 392 3400
E- mail:             info@hoianindochine.com
Website:           www.hoianindochine.com

Số phòng:           60

Giá (US$):         65-105

 

Khách sạn Hoa Sen ***

 330Cửa Đại, TP.Hội An
Tel:                   (84-510) 392 3357/ 392 3770     
Fax:                  (84-510) 392 3359
Website:           www.hoianlotushotel.com

           

Khách sạn Hoài Thành ***
187 Lý Thường Kiệt, TP.Hội An
Tel:                   (84-510) 386 1171          
Fax:                  (84-510) 386 1135
Email:               hoaithanh_ha@dng.vnn.vn
Website:           www.hoianhoaithanhhotel.com

Số phòng:         85

Giá (US$):         25-75

 

Khách sạn Thuỳ Dương III ***

92- 94 Bà Triệu, TP.Hội An
Tel:                   (84-510) 391 6565          
Fax:                  (84-510) 391 6567
Website:           www.thuyduonghotel- hoian.com

 

Khách sạn Vạn Lợi ***

Xuyên Trung, Cẩm Nam, TP.Hội An
Tel:                   (84-510) 393 6205 / 393 6225      
Fax:                  (84-510) 393 6207
Website:           www.hoianvanloihotel.com

 

Khu du lịch Nhà cổ ***
377 Cửa Đại, TP.Hội An
Tel:                   (84-510) 392 3377                 
Fax:                  (84-510) 392 3477
Email:               hoangthinhha@dng.vnn.vn
Website:           www.ancienthouseresort.com     

 

Khách sạn Công đoàn Hội An **
80 Trần Hưng Đạo, TP.Hội An
Tel:                   (84-510) 386 2370

Số phòng:         40

Giá (US$):         20-35

 

Khách sạn Đồng Xanh **      

423 Cửa Đại, TP.Hội An
Tel:                   (84-510) 386 3484

Số phòng:         60

Giá (US$):         10-30

 

Khách sạn Hải Yến **

 568 Cửa Đại, TP.Hội An
Tel:                   (84-510) 386 1994

 

Khách sạn Hà An **

06 Phan Bội Châu, TP.Hội An
Tel:                   (84-510) 386 3126

 

Khách sạn Hải Âu **

576 Cửa Đại, TP.Hội An
Tel:                   (84-510) 391 4577

 

Khách sạn Phước An **
 31/1 Trần Cao Vân, TP.Hội An
Tel:                   (84-510) 391 6757

 

Khách sạn Phương Nam ** 
22 Lý Thái Tổ, TP.Hội An
Tel:                   (84-510) 392 3401

 

Khách sạn Thanh Bình III **
98 Bà Triệu, TP.Hội An
Tel:                   (84-510) 391 6364

 

Khách sạn Thành Phát **

397 Cửa Đại, TP.Hội An
Tel:                   (84-510) 392 3220

 

Khách sạn Vĩnh Hưng II  **

Hai Bà Trưng, TP.Hội An
Tel:                   (84-510) 386 3717

 

Khách sạn Vĩnh Hưng III **

96 Bà Triệu, TP.Hội An
Tel:                   (84-510) 391 6277

 

Khách sạn Cửa Đại *

18 Cửa Đại, TP.Hội An
Tel: (84-510)  386 2231

 

Khách sạn Đồng Khánh*
42 Nguyễn Duy Hiệu, TP.Hội An
Tel: (84-510)  391 4400

 

Khách sạn Hoạ My *

201 Lý Thường Kiệt, TP.Hội An
Tel: (84-510)  391 6582

 

Khách sạn Hoàng Trinh *

76/4 Trần Hưng Đạo, TP.Hội An
Tel: (84-510)  391 6579

 

Khách sạn Huy Hoàng II *

87 Huỳnh Thúc Kháng, TP.Hội An 
Tel: (84-510)  391 6234

 

Khách sạn Lộc Tài *

461 Phan Chu Trinh, TP. Tam Kỳ, Quảng Nam

Tel: (84-510) 382 8328

 

Khách sạn Nhi Nhi *

60 Hùng Vương, TP.Hội An
Tel: (84-510)  386 1325

 

Khách sạn Nhị Trưng *

700 Hai Bà Trưng, TP.Hội An
Tel: (84-510)  386 3436

 

Khách sạn Tam Kỳ *

495B Phan Chu Trinh, TP.Tam Kỳ, Quảng Nam
Tel: (84-510)  385 1377

 

Khách sạn Thanh Bình II *

712 Hai Bà Trưng,  TP.Hội An
Tel: (84-510)  386 3715

 

Khách sạn Thiện Thanh *

34 Bao Nhị Trưng, TP.Hội An
Tel: (84-510)  391 6545

 

Khách sạn Thiện Trung *

129 Trần Hưng Đạo, TP.Hội An
Tel: (84-510)  386 1720

 

Khách sạn An Huy
30 Phan Bội Châu, TP.Hội An
Tel: (84-510)  386 2116

 

Khách sạn Ánh Tuyết
 Lô 7, 8 Nguyễn Văn Trỗi, TP.Tam Kỳ
Tel: (84-510)  381 1460

 

Khách sạn Bình Minh
12 Thái Phiên, TP.Hội An
Tel: (84-510)  386 1943

 

Khách sạn Cát Biển
15 Cửa Đại, TP.Hội An
Tel: (84-510)  392 7999

 

Khách sạn Cát Vàng
Biển Cửa Đại, TP.Hội An
Tel: (84-510)  392 7555

 

Khách sạn Dấu Ấn
Biển Cửa Đại, TP.Hội An
Tel: (84-510)  392 3666

 

Khách sạn Đại Long  
680 Hai Bà Trưng, TP.Hội An
Tel: (84-510)  391 6232

 

Khách sạn Đông Á
540 Phan Chu Trinh, TP.Tam Kỳ
Tel: (84-510)  383 4666

 

Khách sạn Hà My
Thôn Viên Trung, Điện Ngọc, huyện Điện Bàn
Tel: (84-510)  394 3112

 

Khách sạn Hà My II  

Thôn Ngân Giang, Điện Ngọc, huyện Điện Bàn
Tel: (84-510)  394 4253

 

Khách sạn Hải Sơn
 345 Phan Chu Trinh, TP.Tam Kỳ
Tel: (84-510)  385 1464

 

Khách sạn Hoà Bình
696 Hai Bà Trưng, TP.Hội An
Tel: (84-510)  386 1500

 

Khách sạn Hoàng Ngọc
 52 Trưng Nữ Vương, TP.Tam Kỳ
Tel: (84-510)  381 3525

 

Khách sạn Hội Phố
04 Nhị Trưng, TP.Hội An
Tel: (84-510)  386 4057

 

Khách sạn Hợp Yến 
694 Hai BàTrưng, TP.Hội An
Tel: (84-510)  386 3153

 

Khách sạn Huy Hoàng I
73 Phan Bội Châu, TP.Hội An
Tel: (84-510)  386 1453

 

Khách sạn Khâm Đức  

Khối 7, Thị trấn Khâm Đức, Phước Sơn      
Tel: (84-510)  388 1048

 

Khách sạn Lê Dung
32 Trần Phú, TP.Tam Kỳ
Tel: (84-510)  381 3737

 

Khách sạn Minh Quang 
 Lô 44 Nhị Trưng, TP.Hội An
Tel: (84-510)  391 6230

 

Khách sạn Mỹ Châu 
 04 Trần Cao Vân, TP.Hội An
Tel: (84-510)  391 6307

 

Khách sạn My My
 Lô A1, A2 P.Bội Châu, TP.Tam Kỳ
Tel: (84-510)  381 3346

 

Khách sạn Nguyên Phương
 Lô 6 Nhị Trưng, TP.Hội An
Tel: (84-510)  391 6588

 

Khách sạn Phố Hội I
 7/2 Trần Phú, TP.Hội An
Tel: (84-510)  386 1633

 

Khách sạn Phú Thịnh I
 144 Trần Phú, TP.Hội An
Tel: (84-510)  386 1297

 

Khách sạn Phú Thịnh II
488 Cửa Đại, TP.Hội An
Tel: (84-510)  392 3923

 

Khách sạn Phước An 2
 242 Cửa Đại, TP.Hội An
Tel: (84-510) 392 4111  

 

Khách sạn Phương Đông
 Lô 16 Bao Nhị Trưng, TP.Hội An
Tel: (84-510)  391 6339

 

Khách sạn Sao Biển 
489 Cửa Đại, TP.Hội An
Tel: (84-510)  386 1589

 

Khách sạn Thanh Bình I
 01 Lê Lợi, TP.Hội An
Tel: (84-510)  386 1740

 

Khách sạn Thanh Lịch
 Khối 5, T.trấn.Núi Thành, huyện Núi Thành
Tel: (84-510)  357 0631

 

Khách sạn Thanh Xuân
30 Bà Triệu, TP.Hội An
Tel: (84-510)  391 6696

 

Khách sạn Thanh Vân
78 Trần Hưng Đạo, TP.Hội An
Tel: (84-510)  391 6916

 

Khách sạn Thảo Nguyên
500 Hai Bà Trưng, TP.Hội An
Tel: (84-510)  392 1921

 

Khách sạn Thiên Nga
52 Bà Triệu, TP.Hội An
Tel: (84-510)  391 6209

 

Khách sạn Thuận Phát
Ngã tư Thanh Tín, huyện Điện Bàn
Tel: (84-510)  397 7140

 

Khách sạn Thùy Dương I
 11 Lê Lợi, TP.Hội An
Tel: (84-510)  396 1574

 

Khách sạn Thùy Dương II
 Trần Hưng Đạo, TP.Hội An
Tel: (84-510)  386 1394

 

Khách sạn Việt Thành
 39 Duy Tân, TP.Tam Kỳ
Tel: (84-510)  385 1018

 

Khách sạn Vinh Cúc
 Khối 2, T.trấn Núi Thành, huyện Núi Thành
Tel: (84-510)  357 2199

 

Khách sạn Vĩnh Huy
 203 Lý Thường Kiệt, TP.Hội An
Tel: (84-510)  391 6559

 

Khách sạn Vĩnh Hưng I
 143 Trần Phú, TP.Hội An
Tel: (84-510)  386 1621

 

Khách sạn Vĩnh Khánh
 Lô 37, 38 Hùng Vương, TP.Tam Kỳ
Tel: (84-510)  381 3737

 

Khu du lịch  Cát Biển
Tam Tiến, huyện Núi Thành
Tel: (84-510)  385 7017

 

Khu du lịch Huy Hoàng III

538 Cửa Đại, TP.Hội An
Tel: (84-510) 391 4444

 

Khu du lịch Làng Quê Việt Nam
Cẩm Nam, TP.Hội An
Tel: (84-510)  393 6089 / 391 6081

 

Khu du lịch  Le Domaine de Tam Hải
Thôn 4, Tam Hải, huyện Núi Thành
Tel: (84-510)  354 5105      
Fax: (84-510)  354 5103
Website:
www.domainedetamhai.com

 

Khu du lịch sinh thái  - Nghỉ dưỡng NH Nno &PTNT VN
Lạc Long Quân, Biển Cửa Đại, TP.Hội An
Tel: (84-510)  392 7729           
Fax: (84-510) 392 7769

 

Khu du lịch The Nam Hải
 Thôn 1, Xã Điện Dương, huyện  Điện Bàn
Tel: (84-510)  394 0000           
Fax: (84-510) 394 0999
Email: afomre@thenamhai.com
Website: www.thenamhai.com

 

Khu Du lịch Vườn Trầu
Cẩm Châu, TP. Hội An
Tel: (84-510)
Comments