Khách Sạn Tại Đà Nẵng

32 Phan Đình Phùng
- Địa chỉ: 46 Phan Đình Phùng
- Tel: (84.511) 3823928
 

Bạch Đằng
- Địa chỉ: 50 Bạch Đằng
- Tel: (84.511) 3823034
 

Bình Dương
- Địa chỉ: 32-34 Trần Phú
- Tel: (84.511) 3827666
 

Công đoàn
- Địa chỉ: 50 Pasteur
- Tel: (84.511) 3891213
 

Đà Nẵng
- Địa chỉ: 01-03 Đống Đa
- Tel: (84.511) 3823431
 

Daesco
- Địa chỉ: 155 Trần Phú
- Tel: (84.511) 3892807
 

Đại Á
- Địa chỉ: 51 Yên Bái
- Tel: (84.511) 3827532
 

Datraco
- Địa chỉ: 6 Lê Lợi
- Tel: (84.511) 3894501
 

Dầu Khí
- Địa chỉ: 7 Quang Trung
- Tel: (84.511) 3824494
 

Điện Biên 1
- Địa chỉ: 35 Điện Biên Phủ
- Tel: (84.511) 3811084
 

Điện Biên 2
- Địa chỉ: 35B Điện Biên Phủ
- Tel: (84.511) 3821848
 

Điện Lực
- Địa chỉ: 65 Hải Phòng
- Tel: (84.511) 3823937
 

Faifo
- Địa chỉ: 200 Hải Phòng
- Tel: (84.511) 3821600
 

Hà Thành
- Địa chỉ: 326 Phan Chu Trinh
- Tel: (84.511) 3816574
 

Hải Vân
- Địa chỉ: 2 Nguyễn Thị Minh Khai
- Tel: (84.511) 3823750
 

Hàng Không
- Địa chỉ: 50 Thái Phiên
- Tel: (84.511) 3897000
 

Hoa Hồng
- Địa chỉ: 51 Lê Đình Dương
- Tel: (84.511) 3825740
 

Hoa Lư
- Địa chỉ: 123 Nguyễn Chí Thanh
- Tel: (84.511) 3829099
 

Hoa Sen
- Địa chỉ: 119-123 Hùng Vương
- Tel: (84.511) 3829000
 

Hoàng Gia
- Địa chỉ: 47 Nguyễn Văn Linh
- Tel: (84.511) 3690250
 

Hoàng Kim
- Địa chỉ: 27 Hồ Xuân Hương
- Tel: (84.511) 3847111
 

Hoàng Lan
- Địa chỉ: 189 Nguyễn Văn Thoại
- Tel: (84.511) 3836377
 

Hoàng Yến
- Địa chỉ: 30 Ngô Gia Tự
- Tel: (84.511) 3829800
 

Hùng Lâm
- Địa chỉ: 497 Ng. Lương Bằng
- Tel: (84.511) 3842662
 

Hương Lan
- Địa chỉ: 5 Phạm Văn Nghị
- Tel: (84.511) 3652303
 

Hương Lan
- Địa chỉ: đường 3/2
- Tel: (84.511)
 

Hương Thủy
- Địa chỉ: Lô 42 Hồ Xuân Hương
- Tel: (84.511) 3954596
 
Lan Phương 1
- Địa chỉ: 25 Phan Chu Trinh
- Tel: (84.511) 3835001
 

Lan Phương 2
- Địa chỉ: 94 Trần Phú
- Tel: (84.511) 3812892
 

MêKông
- Địa chỉ: 124 Nguyễn Văn Linh
- Tel: (84.511) 3690171
 

Mimosa
- Địa chỉ: Z12-13 Trần Hưng Đạo
- Tel: (84.511) 3836580
 

Minh Tâm
- Địa chỉ: 48 Lê Văn Hiến
- Tel: (84.511) 3836580
 

Modern
- Địa chỉ: 182 Bạch Đằng
- Tel: (84.511) 3920113
 

Mỹ Khê
- Địa chỉ: 241 Nguyễn Văn Thoại
- Tel: (84.511) 3836125
 

Nhật Linh
- Địa chỉ: 194 Nguyễn Chí Thanh
- Tel: (84.511) 3834558
 

Phương Đông
- Địa chỉ: 97 Phan Chu Trinh
- Tel: (84.511) 3821266
 

Phương Lan
- Địa chỉ: 178 Hoàng Diệu
- Tel: (84.511) 3823871
 

Phương Nam
- Địa chỉ: 205 Trần Phú
- Tel: (84.511) 3824609
 

Romance
- Địa chỉ: 249 Nguyễn Văn Thoại
- Tel: (84.511) 3940932
 

Royal
- Địa chỉ: 17 Quang Trung
- Tel: (84.511) 3823295
 

Saigon Tourane
- Địa chỉ: 05 Đống Đa
- Tel: (84.511) 3821021
 

Sao Mai
- Địa chỉ: 439 Hoàng Diệu
- Tel: (84.511) 3822821
 

Sơn Trà 1
- Địa chỉ: 815 Ngô Quyền
- Tel: (84.511) 3831217
 

Sơn Trà 2
- Địa chỉ: 38 Hải Phòng
- Tel: (84.511) 3823834
 

Sông Hàn
- Địa chỉ: 36 Bạch Đằng
- Tel: (84.511) 3822540
 

Tân Minh 1
- Địa chỉ: 142 Bạch Đằng
- Tel: (84.511) 3827456
 

Tân Minh 2
- Địa chỉ: 3A Trưng Nữ Vương
- Tel: (84.511) 3572317
 

Thái Bình Dương
- Địa chỉ: 92 Phan Chu Trinh
- Tel: (84.511) 3822921
 

Thanh Bình
- Địa chỉ: 2 Ông Ích Khiêm
- Tel: (84.511) 3825857
 

Thanh Châu
- Địa chỉ: 212 Huyền Trân Công Chúa
- Tel: (84.511) 3969783
 

Thanh Lịch
- Địa chỉ: 22 Bạch Đằng
- Tel: (84.511) 3892893
 

Thanh Long
- Địa chỉ: 130 Điện Biên Phủ
- Tel: (84.511) 3821941
 

Thanh Nga
- Địa chỉ: 356 Ng. Lương Bằng
- Tel: (84.511) 3832557
 

Thanh Nhã
- Địa chỉ: 68 Lý Thái Tổ
- Tel: (84.511) 3821527
 

Thanh Thanh
- Địa chỉ: 50-54 Phan Chu Trinh
- Tel: (84.511) 3821230
 

Thu Bồn
- Địa chỉ: 8 Lý Thường Kiệt
- Tel: (84.511) 3821101
 

Thu Bồn
- Địa chỉ: 8 Lý Thường Kiệt
- Tel: (84.511) 3821101
 

Thủ Đô
- Địa chỉ: 127 Hùng Vương
- Tel: (84.511) 3821527
 

Thuận An
- Địa chỉ: 14 Bạch Đằng
- Tel: (84.511) 3886199
 

Thuận Phước
- Địa chỉ: 20 Đống Đa
- Tel: (84.511) 3829147
 

Thượng Hải
- Địa chỉ: 165 Nguyễn Văn Linh
- Tel: (84.511) 3650741
 

Thủy Sản
- Địa chỉ: 12 Bạch Đằng
- Tel: (84.511) 3835005
 

Tiến Thịnh
- Địa chỉ: 448 Hoàng Diệu
- Tel: (84.511) 3834566
 

Tourane
- Địa chỉ: Mỹ Khê, Phước Mỹ
- Tel: (84.511) 3932666
 

Tre xanh bên cảng
- Địa chỉ: 177 Trần Phú
- Tel: (84.511) 3823942
 

Tre xanh bên sông
- Địa chỉ: 68 Bạch Đằng
- Tel: (84.511) 832591
 

Tre xanh trung tâm
- Địa chỉ: 158 Phan Chu Trinh
- Tel: (84.511) 3822996
 

Vinapha
- Địa chỉ: 80 Trần Phú
- Tel: (84.511) 3825072
 

Xanh
- Địa chỉ: 62-64 Hoàng Văn Thái
- Tel: (84.511) 3842054 
 

Xuân Thiều
- Địa chỉ: Hòa Hiệp, Liên Chiểu
- Tel: (84.511) 3842767
 

Ý Vân
- Địa chỉ: Lô Z21 Trần Hưng Đạo 
- Tel: (84.511). 3936155 - 3936156 
 
Mai Sơn
- Địa chỉ: 113 Nguyễn Văn Linh
- Tel:
Tel: (84.511). 3690196
- Fax : 0511.3692251.
 
Đông Tây
- Địa chỉ: 132 Nguyễn Văn Linh
-Tel: (84.511) 6391999
 
Khách sạn TPQ
- Địa chỉ: 103 Nguyễn Văn Linh
- Tel:
Tel: (84.511). 3692655
- Fax : 0511.3692955.
 
Victory
- Địa chỉ: Võ Văn Tần
-Tel: (84.511)
3646686
Comments