Hướng dẫn

 Ký hiệu Ngày Trích yếu nội dung Xem Tệp đính kèm
 Số: 04-HD/ĐT 30/09/2016 Hướng dẫn Tổ chức Đại hội các Chi đoàn trực thuộc, nhiệm kỳ 2016 - 2017 XemTải về
 Số: 03-HD/ĐT 20/10/2015 Hướng dẫn viết “Sổ nhật ký làm theo lời Bác” năm học 2015 - 2016 Xem Tải về (ppt)
Tải về (word)
 Số: 02-HD/ĐT20/9/2015  Hướng dẫn Đánh giá xếp loại đoàn viên giai đoạn 2015 - 2017 XemTải về
 Số: 01-HD/ĐT 18/10/2015 Hướng dẫn tiêu chí đánh giá xếp loại chi đoàn trực thuộc nhiệm kỳ 2015 - 2016 XemTải về

Tài liệu hướng dẫn tổ chức Đại hội chi đoàn nhiệm kỳ 2016 - 2017    Tải xuống 
Comments