พริกใส่ปุ๋ย 8-24-24

พริกใส่ปุ๋ย 8-24-24 ดีที่สุด


ขั้นตอนการเตรียมดินปลูกพริกและการใส่ปุ๋ยสูตร 15-15-15,8-24-24

ในการเตรียมดินปลูกนับว่าเป็นเรื่องสำคัญมากในการปลูกพริกเนื่องจาก ถ้าเกษตรกรไม่สามารถเตรียมดินให้ดีตั้งแต่เริ่มต้นแล้วจะมีปัญหามากมายหรือ อาจจะทำให้ขาดทุนได้ เกษตรกรจึงไม่ควรมอง ข้ามในเรื่องนี้ ขั้นตอนการไถและปรับสภาพดิน ควรมีการไถเพื่อปรับสภาพดินและทำการตากดินไว้ประมาณ 5-7 วัน เพื่อทำการฆ่าเชื้อรา การ รองพื้นโดยปุ๋ยอินทรีย์ หลังจากตากดินไว้ 5-7 วันแล้ว 
ก่อนที่จะทำการไถในรอบที่ 2ให้ใช้ สารปรับสภาพดินตรา 5นางฟ้าทรงฉัตร จำนวน 100 กิโลกรัม หว่านในอัตรา 50 -100 ก.ก ต่อไร่ เพื่อปรับสภาพดินและปรับความเป็นกรดเป็นด่างของดิน 

การรองพื้นโดยปุ๋ยเคมีในแปลงปลูกพริก 
หลังจากตากดิน 5-7 วันแล้ว ให้ใช้ปุ๋ยพริกสูตร 15-15-15 ตรา 5 นางฟ้าทรงฉัตร ในอัตรา  25-30 กิโลกรัม หว่านในแปลงพริก ซึ่งปุ๋ยสูตร 15-15-15 สูตรผสมเพอร์ไลท์ จะช่วยกระตุ้นระบบรากให้มีมากขึ้นและช่วยให้ต้านทานโรคและแมลงได้ดีเนื่องปุ๋ยจะมี ซิลิก้าซึ่งจะทำให้ลำต้นของพืชแข็งแรงพร้อมด้วยธาตุอาหารอื่นๆซึ่งจะทำให้ต้นพริกแข็งแรงต้านทานโรคและได้รับธาตุอาหารที่ครบถ้วนหลังจากนั้นให้ทำการคราดกลบ และรดน้ำเพื่อเตรียมการปลูกต่อไป 

ขั้นตอนการปลูกพริก 
หลังจากเพาะเลี้ยงต้นกล้าพริกให้ได้อายุ 2-3 สัปดาห์ ก่อนย้ายลงแปลงจริงให้ตัดยอดจนเหลื่อแต่ใบแก่ พร้อมกับรากแก้วให้เหลือเพียง 1 นิ้วถึงหนึ่งนิ้วครึ่ง เมื่อพริกโตขึ้นจะไม่สูงชะลูด แต่จะแตกพุ่มกลมมีกิ่งแขนงมากส่งผลให้มีดอกและผลมากด้วยส่วนรากจะเกิดรากฝอย ใหม่จำนวนมากแผ่กระจายรอบทรงพุ่มสามารถหาอาหารไปเลี้ยงลำต้นได้ง่าย การเตรียมต้นกล้าก่อนปลูก หลังจากนำต้นกล้าขึ้นมาจากแปลงเพาะเตรียมที่จะลงแปลงปลูก ให้นำต้นกล้าที่เตรียมไว้ลงแช่น้ำที่ผสมสารปรับสภาพดินห้านางฟ้าทรงฉัตรเพื่อให้ต้นกล้าได้รับ ซิลิก้า ซึ่งจะทำให้ลำต้นแข็งแรง กระตุ้นการแตกรากดี ทำให้ต้นพริกฟื้นตัวได้เร็ว  เพื่อให้ต้นกล้าได้รับ ธาตุอาหาร ซึ่งจะทำให้ลำต้นแข็งแรง กระตุ้นการแตกรากดี ทำให้ต้นพริกฟื้นตัวได้เร็ว การปลูกไม่ควรปลูกลงลึกเกินไปเพราะจะทำให้พริกโตช้า 

การใส่ปุ๋ยพริก
หลังจากปลูกได้ประมาณ 20-25 วันหรือให้สังเกตดูต้นพริกมีความพร้อมที่ต้องการปุ๋ยให้ใส่ปุ๋ยเพื่อเร่งการเจริญเติบโตดังนี้  

กรณีใส่ปุ๋ยเคมี สูตรเร่งการเจริญเติบโตให้ใช้ปุ๋ยสูตร 15-15-15 ,16-16-8 (ดินร่วนปนทราย),16-20-0 (ดินเหนียว)  ปุ๋ยเคมีตราห้านางฟ้าทรงฉัตร หว่านประมาณ 20-25 ก.ก ต่อไร่ การใส่ปุ๋ยเคมีในพริก ควรใส่ประมาณ 10-15 วันต่อครั้ง สูตรเร่งการออกดอก ให้ใช้ปุ๋ยสูตร 8-24-24  หว่านประมาณ 15 -20 ก.ก ต่อไร่ การใส่ปุ๋ยเคมี ตรา 5 นางฟ้าทรงฉัตร ควรใส่ประมาณ 10-15 วันต่อครั้ง  ประโยชน์คือ เร่งการเจริญเติบโต แตกกิ่ง แตกทรงพุ่ม สร้างลำต้นให้แข็งแรง ใบใหญ่ ใบหนา สีเข้ม  สะสมสมแป้ง เร่งการออกดอก บำรุงดอก ลดการหลุดร่วงของดอก   เมื่อพริกมีความพร้อมที่จะออกดอก ปุ๋ยทางดินให้เปลี่ยนมาใช้สูตร  8-24-24 เพื่อเร่งการออกดอก ทำการรดน้ำใส่ปุ๋ยบำรุงรักษาดูแลไปเรื่อยๆหลังจากเก็บผลผลิตแล้วให้ทำการ บำรุงต้นให้พร้อมที่จะออกดอกรอบต่อไปโดยการ บำรุงต้นให้มีความสมบูรณ์พร้อมที่จะออกดอกในรอบต่อไปหลังจากบำรุงต้น เรียบร้อยแล้วให้ใส่ปุ๋ยสูตร 8-24-24 ด้วยสูตรเร่งการออกดอก1-2 ครั้ง ต่อไปหลังจากทำการเก็บผลผลิตแล้วก็ให้ทำเหมือนครั้งแรกสลับกันไป

พริกขี้หนูสามารถปลูก ได้ดีในดินแทบทุกชนิด แต่ดินที่เหมาะสม ที่สุดคือดินร่วนปนทราย ที่มีการระบายน้ำ ได้ดี มีความเป็นกรด เป็นด่าง ของดิน 6.0-6.8 ปลูกได้ตลอดปี พริกขี้หนูเป็นพืชที่ใช้ส่วนของผลบริโภค ในรูปของพริกสดและพริกแห้ง และสามารถใช้ประกอบอาหารได้หลายชนิด มีรสเผ็ด 
การเตรียมดินเพาะกล้าพริกขี้หนู ให้ใช้จอบขุดหน้าดินลึก 15-20 เซนติเมตร ทำแปลงขนาดกว้าง 1 เมตร ความยาวตามความ เหมาะสมของพื้นที่ ผสมปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมัก คลุกเคล้ากับดิน ขุดหลุมปลูกโดย ใช้ระยะห่าง ระหว่างต้น 30 เซนติเมตร ระหว่างแถว 70-80 เซนติเมตร ควรรองกันหลุม ด้วยปุ๋ยพริกสูตร 15-15-15 ตรา 5 นางฟ้าทรงฉัตร อัตราหลุมละ 2 ช้อนโต๊ะ   แล้วถอนแยกต้น กล้าลงปลูก หลุมละ 1 ต้น แล้วรดน้ำตามให้ชุ่ม 

การดูแลรักษาพริกขี้หนู ใส่ปุ๋ยสูตร 15-15-15 หรือ 8-24-24 ในอัตรา 1 ช้อนโต๊ะต่อต้นทุกๆ 15-20 วัน โดยโรยห่างโคนต้น 5 เซนติเมตร และรดน้ำตามทันที  การให้น้ำควรให้น้ำพริกขี้หนูสม่ำเสมอทุกวัน อย่าให้ขาดน้ำโดยเฉพาะช่วงแรกหลังย้ายปลูก การพรวนดินกำจัดวัชพืช ควรพรวนดินและกำจัดวัชพืชในระยะแรกอย่าให้วัชพืชรบกวน เพราะวัชพืชจะแย่งอาหารได้ การเก็บเกี่ยว พริกขี้หนู เป็นพืชที่มีอายุเก็บเกี่ยวได้หลังย้ายลงปลูก 60-90 วัน การเก็บควรเก็บทุกๆ 5-7 วัน โดยใช้วิธีเด็ดทีละผล อย่าเก็บทั้งช่อ เพราะผลในแต่ละช่อแก่ไม่พร้อมกัน พริกขี้หนูสามารถเก็บได้ยาวนานถึง 6 เดือน

ราคาปุ๋ยเคมี ตรา 5 นางฟ้าทรงฉัตร สูตร 8-24-24 ราคา 990-1050 บาท | คลิ๊กเลย!!


ปุ๋ยยูเรีย 5นางฟ้าทรงฉัตร 30-0-0

ปุ๋ยนาข้าว|ปุ๋ยอ้อย|ปุ๋ยมันสำปะหลัง|ปุ๋ยยางพารา|ปุ๋ยข้าวโพด|ปุ๋ยปาล์ม|ปุ๋ยใส่ผักผลไม้|ราคาปุ๋ย

ลดราคาปุ๋ยเคมีทุกสูตรส่งฟรีวันนี้ แถมฟรีหม้อหุงข้าวอุ่นทิพย์ 1.8 ลิตร ถึง 15 ก.ค.  ศกนี้!!

ซื้อปุ๋ยไปขายต่อลด 5-10 % + ส่งฟรี สำหรับตัวแทนจำหน่าย***

ปุ๋ยใส่ในแห้วจีน ถั่วเหลือง ถั่วเขียว,ส้ม ทุเรียน มะนาว ลิ้นจี่ ลำใย องุ่น,พริก หอม กระเทียม มันฝรั่ง มะเขือ ขิง หรือไม้ผลต่าง ๆ 

ช่วยให้ดอกไม่ร่วงง่าย เกษรแข็งแรงติดผลง่าย ผลดก ผลใหญ่ เพิ่มความหวาน เสริมสร้างระบบราก

 

 

Comments