Serveis‎ > ‎

Servei de Documentació Babel'H


En el Servei de Documentació Babel'H s'ofereix la possibilitat de consultar el fons bibliogràfic i la Base de Dades d'Estudis Locals de L'Hospitalet, i atenció personalitzada a l'hora de fer la recerca.

La Base de Dades d'Estudis Locals de L’Hospitalet (Babel’H) conté els registres de la documentació (monografies, articles de revista, ponències, informes, memòries, tesis, treballs d'investigació, fullets, vídeos, CD) de producció local o extralocal, en català, castellà i altres llengües, referents a la ciutat de l'Hospitalet i al seu context comarcal i metropolità. La majoria de documents bibliogràfics referenciats a Babel'H són consultables físicament al fons bibliogràfic del CEL'H

La base de dades es manté des del CEL'H, gràcies al conveni de col·laboració amb l'Ajuntament de l'Hospitalet.

.

El servei ofereix:
  • Acolliment personalitzat de les persones usuàries.
  • Cerca i recuperació de la informació a través de la base de dades.
  • Consulta física del fons bibliogràfic existent al CEL'H.
  • Recerques individualitzades i elaboració de llistes temàtiques.
  • Elaboració de llistes bibliogràfiques.
  • Visites i sessions de formació de nous usuaris i usuàries, programades pels centres educatius i altres col·lectius, per fer l'aprenentatge del funcionament i el contingut de la base de dades, i de la localització i consulta dels documents del fons bibliogràfic local.