Serveis‎ > ‎

Pràctiques per l'alumnat


Acolliment d’alumnes en pràctiques, adreçat a estudiants universitaris, batxillerat, cicles formatius i d'altres institucions:

  • Facilita a l'alumnat la pràctica de les diferents disciplines incorporades en el seu Pla d'estudis.
  • Aprofundeix en els coneixements adquirits a nivell acadèmic a través d'experiències i actuacions relacionades en l'Hospitalet.
  • Orientació de l'alumnat sobre el funcionament, organització, missió i objectius de l'entitat. Plantejament, desenvolupament, calendari i tasques a realitzar en la pràctica escollida i suport en la realització de la memòria de pràctiques. 
  • Atenció i seguiment personalitzat .

La formació continua essent una de les prioritats de l'entitat. Recentment hem tingut alumnes de batxillerat que fan estades en empreses i també alumnes universitaris d'humanitats, concretament d'història. En el vídeo que us presentem podeu conèixer una mica més el vessant d'aquest projecte formatiu del CEL'H: