El CEL'H dona servei als usuaris i usuàries que necessiten informació sobre la ciutat.

Per poder fer-ho disposem de diferents projectes, BABEL’H (Base de Dades Bibliogràfica sobre l`Hospitalet), Servei de Suport als Treballs de Recerca, Investiguem l`Hospitalet, Conèixer l`Hospitalet i el Servei d`alumnes en pràctiques.

Els serveis estan atesos per personal de l`entitat i per persones voluntàries que aporten els seus coneixements i la seva experiència en cada cas.