Recursos humans


Personal assalariat


El CELH compta amb un director a temps complet, Enric Ferreras i Torreblanca, i amb Lídia Santacana i Torres que s´encarrega de la biblioteca, dels serveis i de suport administratiu del centre a temps parcial. Tots dos estan contractats en el marc del "Conveni col·lectiu de treball del sector d’oficines i despatxos de Catalunya"Enric Ferreras i Torreblanca (
celh@celh.cat). Llicenciat en Geografia i Història. Ha Treballat com a gestor cultural des de l’any 1993 en diverses institucions. Des del 2008 desenvolupa les tasques de direcció i gestió del Centre d’Estudis de l’Hospitalet.
 
Enric Ferreras
 
Lídia Santacana Torres (celhbabelh@celh.cat). Treballo al CELH des del 2009. Les feines que desenvolupo al CEL'H són de gestió de la base de dades (BABEL'H), l'atenció als usuàri@s dels serveis: suport als treballs de recerca, destinat als alumnes de primària, secundària i formació professional; conèixer l'Hospitalet, destinat al públic en general i finalment investiguem l'Hospitalet, destinat als investigadors i als estudiants universitaris. D'altra banda, també dono suport al director de l'entitat en múltiples tasques administratives.

 
Lídia Santacana


Voluntariat

 • Suport als treballs de recerca de batxillerat i cicles formatius: Genís Pascual, Joan Camós i Manuel Domínguez.
 • Jornades Científiques i Tecnològiques: Genís Pascual.
 • Consell de Redacció dels Quaderns d´Estudi: Cristina Propios, Miguel Solana, Marta de Planell i Genís Pascual.
 • Correcció de textos: Meritxell Balanyà i Josep M.Valero.
 • Consell de la Formació Professional de l'Hospitalet: M.Pilar Massana.
 • Suport a tasques de comunicació: Núria Toril i Enric Gil.
 • Dinamització: Jordi Ibáñez.
 • Suport a BABELH: Cristóbal Urbano.
 • Projectes: Natalia Piernas, Enric Roldán i Pep Vallecillos.
 • Consultoria 2.0: Natalia Piernas, Marcel Poblet.
 • Xarxes socials: Robert Escribano, Manuel Domínguez, Natalia Piernas.
 • Col·laboradors: Vicens Sabater i Javier Pablos, Mireia Garrido ( Fons fotogràfic), Joan Masdeu i Carme Corcoll.