Recursos humans


Personal assalariat


El CEL'H compta amb un director a temps complet, Enric Ferreras i Torreblanca, i amb Lídia Santacana i Torres que s´encarrega de la biblioteca, dels serveis i de suport administratiu del centre a temps parcial.


Voluntariat

 • Suport als treballs de recerca de batxillerat i cicles formatius: Genís Pascual, Joan Camós i Manuel Domínguez.
 • Jornades Científiques i Tecnològiques: Genís Pascual.
 • Consell de Redacció dels Quaderns d´Estudi: Cristina Propios, Miguel Solana, Marta de Planell i Genís Pascual.
 • Correcció de textos: Meritxell Balanyà i Josep M.Valero.
 • Consell de la Formació Professional de l'Hospitalet: Lluís Camós.
 • Suport a tasques de comunicació: Núria Toril i Enric Gil.
 • Dinamització: Jordi Ibáñez.
 • Suport a BABEL´H: Cristóbal Urbano.
 • Projectes: Lídia Santacana, Enric Ferreras, Enric Roldán i Pep Vallecillos.
 • Consultoria 2.0: Natalia Piernas, Marcel Poblet.
 • Xarxes socials: Robert Escribano, Manuel Domínguez, Natalia Piernas.
 • Col·laboradors: Vicens Sabater i Javier Pablos, Mireia Garrido ( Fons fotogràfic), Joan Masdeu i Carme Corcoll.