Publicacions‎ > ‎Quaderns d'estudi‎ > ‎

Quaderns d'estudi.Núm. 29 (desembre 2015): La gestió del medi ambient a l'Hospitalet

Quaderns d'estudi. Núm. 29 (2015). La gestió del medi ambient a l'Hospitalet
Encetar un monogràfic dedicat al medi ambient comporta el risc de tractar un tema tan ampli només des d’alguns pocs punts de vista. En el present volum s’apleguen sis treballs amb sis enfocaments que proposen mirades a aquesta nostra realitat des de diverses perspectives, continguts i amplituds. 
La gestió del Medi Ambient no és només la conservació del medi natural. En una ciutat com l’Hospitalet té molta importància com s’organitza el medi urbà, els parcs, jardins i zones verdes, els espais buits, l’ordenació dels carrers, l’organització del trànsit, el control de la contaminació atmosfèrica, la utilització racional dels recursos hídrics que, en el cas de la nostra zona deltaica comporta no tan sols l’estalvi d’aigua potable i la prevenció d’avingudes sinó també la gestió de l’aqüífer subterrani i els afloraments que apareixen en les instal·lacions enfonsades (túnels de metro, garatges soterrats) que poden evitar-ne les inundacions i, alhora, poden ajudar a pal·liar els problemes que produeixen les sequeres. I també la promoció de l’educació dels ciutadans i ciutadanes per tal que facin un bon ús de la ciutat i es comprometin en la millora de l’espai urbà i en l’ús correcte dels serveis d’evacuació de residus. 
Els esforços dels ciutadans i entitats per preservar alguns darrers reductes més o menys naturals, com can Trabal, el riu, el canal de la Infanta, el camí de la Fonteta, d’aquests darrers anys, s’entronca directament amb les lluites veïnals per a la qualitat de vida de quan la ciutat va començar a créixer damunt de l’estructura agrícola primitiva, amb la coexistència d’antigues instal·lacions industrials i les vivendes que ja col·lapsaven el territori, els fums i els sorolls de la Farga, les pudors dels dipòsits d’escombraries. I això ja venia de lluny, des de les primeres indústries molestes que des de mitjans del segle XIX es varen instal·lar en els terrenys entre els incipients nuclis habitats de l’Hospitalet i els municipis del voltant, Sants, Barcelona. Per tot això, com que el terreny que es pot recórrer és molt ample, hem tractat de fer-ne sis

Presentació (p. 7-9) / Consell de Redacció
PDF

L'educació ambiental a les escoles de l'Hospitalet (p. 11-34) /Genís Pascual Vives
PDF

L'urbanisme i la mobilitat com a eines per a la transformació de les nostres ciutats (p. 35-45) /Marc Folch Manzanares
PDF

També canvia el clima a l'Hospitalet? (Estudi climàtic de la ciutat. Període: 1958-2014) (p. 47-64) /José Luis Casanova Acha
PDF

Actualització del catàleg de la fauna vertebrada i elements prioritaris per a la conservació de la biodiversitat a l'Hospitalet de Llobregat (p. 65-83) /Ricard Gutiérrez
PDF

La lluita per la qualitat de vida. Deixalles, pudors i fums (p. 85-129) /Jesús A. Vila
PDF

De l'agenda 21 a l'smart city. Un nou canvi de paradigma per afrontar els reptes mediambientals de la ciutat de l'Hospitalet? (p. 131-156) / David Prieto Cabeza
PDF