Manual d'història de l'Hospitalet

Història de l´Hospitalet: una síntesi del passat com a eina de futur  / Dir. Joan Camós i Carles Santacana. 
Centre d'Estudis de l'Hospitalet i Ajuntament de l'Hospitalet, 1997. 247 p. ISBN 84-7826-821-9.