El Centre d'Estudis de l'Hospitalet duu a terme una important tasca editorial, amb diverses col·leccions de monografies i la publicació de la revista Quaders d'estudi.