Societat i coneixement


Apropar informació a la ciutadania és un element bàsic de tota política cultural. L’objectiu del CEL'H és contribuir a un millor coneixement sobre l'Hospitalet, promovent la recerca a través de la nostra producció i facilitant eines per a la formació mitjançant l’oferta de serveis i les publicacions.

Per aconseguir aquest objectiu i optimitzar els diferents recursos de la ciutat és voluntat del CEL'H afavorir la interrelació amb els diferents equipaments i serveis existents a la ciutat (Biblioteques, Arxiu Municipal, Museu de la Ciutat, centres de documentació i altres fons a nivell local). Així, des de complementarietat i establint criteris d’actuació creiem podrem atendre en millors condicions les demandes dels usuaris/es.