Patrimoni cultural


Des del CEL'H ens proposem promoure i donar suport a la investigació sobre el nostre patrimoni. Apostem per generar xarxes de cooperació entre les administracions públiques, les universitats, els centres educatius i els centres de recerca local, que actuen com a transmissors de les diverses accions que incideixen en el patrimoni local o universal.

Considerem necessari treballar amb els diferents agents implicats a la ciutat per desenvolupar processos de difusió i dinamització per donar a conèixer i potenciar aquest patrimoni entre els seus habitants.