Memòria democràtica


La Recuperació de la Memòria Històrica, continua sent un dels eixos vertebradors de l’activitat del CEL’H. L’any 2010, a banda continuar treballant en les línies encetades, relacionades amb la Guerra Civil, el franquisme i el període de la transició es vol encetar una nova línia de recuperació de la memòria, relacionada amb les Associacions de Veïns i Veïnes, ja que les primeres que es van fundar compliran 40 anys durant el 2010.