Identitat local


En la línia de refermar la identitat de la ciutat el CEL'H afavoreix la recerca, la difusió i la reflexió sobre la nostra ciutat, tenint en compte els seus orígens, experiències i la seva diversitat; en definitiva, les múltiples expressions culturals d'un tot dinàmic i canviant. No sempre la identitat s’entén de la mateixa manera. I en el cas de l'Hospitalet hem passat d'una identitat superada per la dinàmica històrica a una indefinició en la projecció actual.

Al segle XXI és necessari redefinir què entenem per identitat a l'Hospitalet, i quins elements propis la nostra ciutat pot aportar en el context metropolità i català.

Vídeos:
 • L`HOSPITALET. CONDICIÓ OBRERA I LLUITA POLÍTICA SINDICAL I FEMINISME. A càrrec d`Òscar Garcés
 • CONVERSES ENTRE MARIÀ COROMINES I FRANCESC PEDRA
 • EL CENTRE URBÀ
 • LA PAGESIA
 • CONFLICTIVITAT SOCIAL A L`HOSPITALET A PRINCIPIS DEL SEGLE XX 1ª PART. A càrrec de Manuel Domínguez.
 • CONFLICTIVITAT SOCIAL A L`HOSPITALET A PRINCIPIS DEL SEGLE XX 2ª PART. A càrrec de Manuel Domínguez
 • L`HOSPITALET REPUBLICÀ 1ª PART. A càrrec de Joan Camós.
 • L`HOSPITALET REPUBLICÀ 2ª PART. A càrrec de Joan Camós.
 • EL TEMPS DEL FRANQUISME 1ª PART. A càrrec de Carles Santacana.
 • EL TEMPS DEL FRANQUISME 2ª PART. A càrrec de Carles Santacana.
 • LES MIGRACIONS I LA CONSTRUCCIÓ DE LA CIUTAT 1ª PART. A càrrec de Cara Parramón.
 • LES MIGRACIONS I LA CONSTRUCCIÓ DE LA CIUTAT 2ª PART. A càrrec de Cara Parramón.
 • L`HOSPITALET RECENT, NOUS REPTES 1ª PART. A càrrec de Jaume Botey.
 • L`HOSPITALET RECENT, NOUS REPTES 2ª PART. A càrrec de Jaume Botey.